18.5 °C
22. 6. 2024
  1. Úvod
  2. /
  3. Uncategorized
  4. /
  5. OKÁČŮM NA STOPĚ

OKÁČŮM NA STOPĚ

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

OKÁČŮM NA STOPĚ
Michal Knapp

Okáč metlicový potřebuje naši pomoc! Abychom ho dokázali zachránit, musíme se dozvědět o jeho životě co nejvíce. Tým ekologie hmyzu z Fakulty životního prostředí ČZU v Praze (www.fzp.czu.cz/ekologiehmyzu) právě teď (27. 6. 2021) začal detailně studovat populaci okáče metlicového žijícího v Prokopském údolí a jeho okolí. Abychom mohli odhadnout počet zde žijících okáčů, budeme je značit speciálními kódy na spodní stranu křídel. Čím více pozorování označených i neoznačených okáčů se nám následně během léta podaří udělat, tím přesněji můžeme zjistit například jak daleko doletí, jak dlouho žijí, na jaká místa kladou vajíčka, kde se páří či krmí. To jsou důležité informace pro jejich následnou účinnou ochranu. Víc očí víc vidí, a tak se našeho projektu „Okáčům na stopě“ může zúčastnit i široká veřejnost. Stačí se koukat kolem sebe a když uvidíte okáče metlicového, tak jej jednoduše vyfoťte. Popravdě řečeno, focení není vždy snadné, ale s trochou trpělivosti se většinou zadaří. Fotografii, včetně údajů o místě a času pořízení snímku, s námi následně sdílejte přes aplikaci iNaturalist či projektový Facebook.

Okáč metlicový (Hipparchia semele) je jedním z nejohroženějších druhů motýlů v ČR. Můžeme ho nalézt na sušších stanovištích jako jsou skalní lesostepi, v suchých řídkých lesích, ale také na náhradních biotopech, jako jsou opuštěné lomy nebo sídliště. Důležitá je přítomnost nízké a řídké vegetace s jednotlivými stromy nebo keři. Na těchto místech můžeme pozorovat od konce června do září létající dospělce. Samice kladou vajíčka na listy živných trav, na kterých se později krmí housenky. V minulosti u nás patřil okáč metlicový k běžnějším druhům velkých okáčů žijících leckde v nížinách a teplých pahorkatinách. S postupným zánikem vhodných lokalit, ústupem tradiční pastvy a následným zarůstáním řídkých trávníků okáč velmi rychle ustoupil z většiny regionů. Nalézt ho tak můžeme již pouze v Českém krasu, na Příbramsku, Ústecku a v Praze. Jeho velmi rychlý úbytek a vazba na mizející biotopy jsou důvodem pro jeho zařazení do kategorie „kriticky ohrožený“ v Červeném seznamu ohrožených živočichů.

Dobrá zpráva je, že pražské populaci se v loňském roce docela dařilo, pozorovali jsme mnoho dospělců a zálety jedinců i na okraje sídlišť sousedících s Prokopským údolím. Bohužel není v silách členů našeho týmu obsáhnout tak velkou oblast (viz modrá oblast na mapě), a proto pozorování veřejnosti z těchto atypických biotopů jsou pro nás velmi cenná. Rádi však budeme i za veškerá pozorování v rámci oblasti hlavního výskytu druhu přímo v Prokopském údolí (viz červená oblast na mapě). Jako motivaci pro veřejnost plánujeme
vyhlásit i soutěž pro nejpilnější pozorovatele, které odměníme pivními speciály, hezkou knihou o denních motýlech či nabídkou účastnit se terénních prací spolu s námi entomology. Pevně věříme, že celý projekt pomůže pražské populaci okáče metlicového dále růst. Na
místech výskytu okáčů plánujeme další aktivní zásahy v jeho prospěch (např. tvorbu míst s řidším trávníkem pomocí lokálního narušování drnu či dodávání zdrojů nektaru). Moc se těšíme na spolupráci obyvatel Barrandova. Sledujte další aktuality v rámci speciálního
projektu v aplikaci iNaturalist a na našem Facebook účtu, kde se například dozvíte, jak okáče metlicového poznat od jiných druhů motýlů.

https://1url.cz/@FBokacumnastope

www.facebook.com/tymekologiehmyzu

https://www.inaturalist.org/projects/okacum-na-stope