5 °C
24. 4. 2024
  1. Úvod
  2. /
  3. Z radnice
  4. /
  5. Zašlete na Prahu 5…

Zašlete na Prahu 5 připomínky k navrhovaným změnám v tramvajové dopravě

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

Vážení občané Prahy 5, ROPID zpracoval na základě usnesení Rady hl. m. Prahy tři základní návrhy budoucích změn v tramvajové dopravě. Zpracované návrhy, včetně analýzy současného stavu a provedených průzkumů, naleznete zde:

http://www.ropid.cz/tiskove-informace/predstaveni-tri-navrhu-zmen-v-tramvajove-doprave__s193x3680.html

Městská část Praha 5 je připravena zpracovat a prosazovat připomínky svých obyvatel, proto nám vaše názory a náměty můžete do pátku 13. května 2016 zasílat na adresu: mhd@praha5.cz

Následně budou vaše připomínky vyhodnoceny, projednány dopravní komisí městské části a v případě odsouhlasení Radou městské části Praha 5 zaslány ROPID v rámci stanoviska městské části k navrhovaným změnám tramvajové dopravy.

 

Zdroj :  http://www.praha5.cz/cs/dokument/urad/211516-zaslete-nam-pripominky-k-navrhovanym-zmenam-v-tramvajove-doprave