22.7 °C
20. 5. 2024
 1. Úvod
 2. /
 3. Z radnice
 4. /
 5. Vedení Prahy 5 vyzvalo…

Vedení Prahy 5 vyzvalo občany k připomínkování jarních změn MHD, které představil ROPID

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

Zdroj : Praha 5     http://www.praha5.cz/cs/dokument/urad/210621-vedeni-prahy-5-vyzvalo-obcany-k-pripominkovani-jarnich-zmen-mhd-ktere-predstavil-ropid

Hlavní město Praha a ROPID připravují další významné změny organizace městské hromadné dopravy (MHD).  Termín jejich spuštění byl stanoven již na 6. dubna 2015. Velká část aktuálních návrhů změn souvisí s prodloužením trasy metra A do nové stanice Nemocnice Motol. Městská část Praha 5 proto vyzývá občany, aby se do připomínkování aktivně zapojili. Radnice na základě získaných podnětů od občanů připraví vlastní stanovisko k předloženému návrhu.

V souvislosti se zprovozněním nového úseku metra A z Dejvic k Nemocnici Motol a rovněž v návaznosti na vývoj metropolitní sítě linek Pražské integrované dopravy od září 2012 dochází k úpravám autobusových linek v celé dotčené západní části Prahy. Součástí návrhu ROPIDu je například zavedení autobusového spojení Dejvic a Smíchova expresní autobusovou linkou vedoucí Strahovským tunelem, prodloužení příměstských autobusů od Berouna a Rudné až k metru A do Motola, což má ulehčit trase B ze Zličína apod. Konkrétní přehled navrhovaných změn spojených s územím Prahy 5 naleznete níže. Podle ROPIDu mají nové změny reflektovat kromě nové trasy metra také připomínky cestujících a informace ze sledování sítě získané pomocí přepravních průzkumů.

„Představený návrh změn MHD vnímáme se smíšenými pocity. Vítáme například zachování autobusové linky 167 v celé trase od Anděla až k motolské nemocnici. Podporujeme také zavedení rychlé linky č. 118, která znamená historicky nejrychlejší spojení centra Prahy 6 a Smíchova. Zásadně však nesouhlasíme s omezením spojů tramvajových linek mezi Andělem a sídlištěm Barrandov. Tramvajová trať obsluhuje nejen stále se rozvíjející se sídliště Barrandov, ale od podzimu 2012 jsou k barrandovské trati vedeny i autobusové linky do okolních čtvrtí – Hlubočep, Klukovic, Slivence a Holyně,“ komentoval návrh ROPIDu radní Prahy 5 pro oblast dopravy Petr Hnyk (SZ), podle kterého by se například omezení tramvajové dopravy na Barrandově dotklo téměř 25 tisíc obyvatel celé spádové oblasti.

Radnice bude ve vlastním stanovisku požadovat po autorech změn například aktualizaci řešení dopravy v oblasti Cibulek prodloužením autobusové linky č. 123, která je v současném návrhu stále nevhodně ukončena zastávkou Kavalírka.

„Organizátorům MHD v Praze je zapotřebí také vytknout velmi krátký termín pro podání připomínek a následné zavedení změn do provozu. Podobná situace nastala již v září 2012 a vyvolala mnoho nespokojenosti,“ zhodnotil proces zavedení změn radní Petr Hnyk.

Vedení městské části Praha 5 proto tímto vyzývá občany, aby se aktivně zapojili do připomínkování představeného návrhu. Své připomínky můžete zasílat také Odboru dopravy Úřadu městské části Praha 5 prostřednictvím emailové adresy odp@praha5.cz, a to do 27. 1. „Vzhledem k navrhovaným změnám bude svolán Výbor pro dopravu na půdě naší radnice. Praha 5 má všechna jednání výborů otevřená veřejnosti, rád bych tedy tímto pozval občany ke společné diskuzi,“ podotkl radní Hnyk.

„Obdržené připomínky nám pomohou k vypracování stanoviska městské části Praha 5, které předáme organizaci ROPID k zapracování do definitivního návrhu změn linkového vedení MHD,“ dodal radní  Hnyk. Kompletní přehled naleznete na www.ropid.cz/tiskove-informace/navrh-zmen-linkoveho-vedeni-pid-k-otevreni-metra-a-do-motola__s193x2823.html

Vybrané informace z návrhu dubnových změn MHD představených ROPIDem:

Základní body změn v celopražské síti

 • Nově pojede ze Smíchova do Dejvic expresní autobus Strahovským tunelem. Anděl s Dejvickou propojí za 10 minut, bude to nejrychlejší spojení, jaké kdy mezi Prahou 5 a 6 existovalo.
 • Autobusy ve směru od letiště a Divoké Šárky budou končit u stanice metra Nádraží Veleslavín.
 • Městské a příměstské autobusy od Tuchoměřic, Horoměřic, Nebušic či Přední Kopaniny, které dnes jedou do Dejvic přes Horoměřickou, budou končit už u stanice metra na Bořislavce.
 • Autobusy od Berouna a Rudné, který dnes končí u metra B Zličín, budou prodlouženy až k metru A do Motola, aby vzniklo rychlé spojení z těchto obcí do Dejvic a celkově na Prahu 6.
 • Prodloužení metra A změní i tramvaje na povrchu. Při této příležitosti totiž dojde také k vyhodnocení komplexních přepravních průzkumů, které se uskutečnily v posledních dvou letech a k zapracování připomínek, které adresovaly na ROPID v posledních dvou letech jednotlivé městské části. Více tramvajových linek pojede v těch nejvytíženějších úsecích -nová linka přibude například v Ječné, ve Francouzské, v Seifertově ulici kolem Vysoké školy ekonomické nebo v úseku Palmovka – Vysočanská. Více kapacity nabídnou tramvaje mezi Vítězným náměstím a Podbabou, v Holešovicích, na Spořilově nebo na Albertově.
 • Na základě připomínek řady občanů i městských částí vyjede také nová přímá tramvaj, která spojí Hostivař a Strašnice s Palmovkou a Holešovicemi.
 • Také v autobusové dopravě budou vyslyšeny požadavky městských částí – větší kapacitu nabídnou autobusy například v Petrovicích, v Čimicích nebo na Brumlovce.

Pracovní návrh změn autobusových linek na Praze 5

Vítězné náměstí v Dejvicích a Anděl na Smíchově, jakožto celoměstsky významné lokality a centra svých městských částí a rovněž významné přestupní body veřejné dopravy, nově propojuje skrz Strahovský tunel metrobus 118. Vzniká tím zatím bezkonkurečně nejrychlejší přímé propojení veřejnou dopravou nejen zmíněných dvou lokalit, ale také dalších oblastí jako například dopravních terminálů Na Knížecí a Smíchovského nádraží, ale i Podolí (Dvorce) a stále dynamičtěji se rozvíjející administrativně-obchodní oblasti v okolí stanice metra Budějovická a Brumlovky. Toto spojení odlehčuje přetížené trase metra C, tramvajové trati v Ječné ulici a rovněž metru A mezi Můstkem a Dejvickou, kde dochází k nárazovému přeplňování. Linka 118 zastavuje před vjezdem do Strahovského tunelu také v zastávce Vozovna Střešovice pro zajištění kvalitního přestupu hrana-hrana nejen z tramvají jedoucích z Petřin, Břevnova a Letné, ale také z linek metrobusů 174 a 180. Díky zastávce Lihovar je umožněn další pohodlný přestup, a to do celé jižní a jihovýchodní části Prahy a přilehlého regionu.

Linka 167 i nadále zajišťuje tradiční spojení nemocničních areálů v Motole a sídliště Homolka s oblastí Plzeňské ulice a Andělem. Vzhledem k tomu, že je na lince nově umožněn přestup na metro u Nemocnice Motol, část cestujících z Homolky již nemusí jet k Andělu a dále přestupovat ve směru na Prahu 6, ale mohou využít právě nového metra A. Díky této možnosti a z ní vyplývajícího rovnoměrnějšího využití autobusů v obou směrech jsou mírně upraveny intervaly na lince 167 v pracovní den (ráno 6 minut, dopoledne 12 minut a odpoledne 7,5 minut), intervaly jsou to natolik krátké, že linka 167 zůstává plnohodnotným metrobusem.

Z přepravních průzkumů vyplynulo, že obyvatelé Šmukýřky a Cibulky linku 123 i nadále hojně využívají, dokonce jsou překračovány standardy obsaditelnosti, proto je pro cestující připraveno posílení linky 123 v odpolední špičce pracovního dne, kdy je zkrácen interval na 7,5 minut místo dosavadních 10 minut.

Vzhledem k velmi nízkému využití ve Starých Stodůlkách jede linka 137 z Nových Butovic místo linky 164 do obratiště Bavorská, čímž je zajištěna obsluha skladových areálů v ulici Bavorská. Současně je linka v úseku od Waltrovky až na Bavorskou v dopoledním období a o víkendu celodenně posílena z 60 na 30 minut.

Pracovní návrh změn tramvajových linek, které se týkají Prahy 5

Linka 20 i nadále pojede z Divoké Šárky až na Malou Stranu k Újezdu a dále posílí linku 22 ve směru k Národní třídě, I.P.Pavlova a dále do Vršovic. Cestující jezdící z Dejvic k Andělu si však nemusí zoufat, nově se mezi těmito lokalitami rychle dostanou metrobusovou linkou 118, která pojede přímo Strahovským tunelem, čímž vznikne velmi rychlé a atraktivní spojení. Navíc mohou díky přestupu u Vozovny Střešovice toto expresní spojení využít i cestující z Petřin a Břevnova.

Spojení uzlu Malostranská s Náměstím Republiky si našlo velmi rychle své cestující. Vzhledem k tomu, že v tomto úseku již linka 5 přestává dostačovat a nově tato linka vytvoří páteřní svazek s linkou 26 ve spojení Letné s centrem města, může linka 8 vytvořit plnohodnotné spojení v této relaci. Navíc však linka 8 pojede dále na Malou Stranu a Anděl, přičemž vytvoří s linkou 12 páteřní svazek a dojede s ní až na Barrandov místo linky 20. Vznikne tím velmi atraktivní a hlavně rychlé spojení Malé Strany s Dlouhou třídou, Náměstím Republiky a Florencí. Touto úpravou se navíc zlepší přestupní vazby v zastávce Malostranská, kde linka 8 zastaví ve standardních zastávkách u metra, kde vznikne přestup hrana-hrana na linky ve směru na Břevnov, Hradčanskou, do Dejvic a Podbaby.

Cestující na Žižkově se mohou těšit na výrazné zlepšení komfortu cestování. Nejenže budou na linku 5 nasazeny dvojice vozů, a to celotýdenně, ale své posily se dočká v podobě linky 14 i dlouhodobě velmi silně vytížená linka 9. Linka 14 prozatím ve špičkách pracovních dnů pojede i nadále z Barrandova přes Anděl a Myslíkovu na Václavské náměstí a dále pak po lince 9 až k nákladovému nádraží Žižkov. Linka 9 tak dostane k sobě pomocníka. Linka 14 od nákladového nádraží dále pojede přes uzel Želivského a Strašnickou k Nádraží Strašnice. V tomto úseku vystřídá linku 26, která ze Žižkova pojede na Floru a bude ukončena ve smyčce Olšanské hřbitovy. Oblíbený směr na Floru tak bude posílen na poloviční interval.

Linka 10 pojede z Ďáblic po své trase až na Floru a dále po současné trase linky 11 na Spořilov. Linka 10 převezme i provozní parametry linky 11 a tak se zejména cestující v Libni, Kobylisích a Ďáblicích mohou těšit na poloviční intervaly večer a o víkendu. Mezi Florou a Palmovkou budou i nadále koordinovány linky 10 a 16. Díky převedení linky 10 na Spořilov bude nově z linky 16 v úseku Olšanské hřbitovy – Kotlářka páteřní linka jezdící v polovičním intervalu. Linka 16 zároveň převezme obsluhu Řep místo linky 10, čímž se směrově pro obyvatele Řep nic nezmění.

Obsluhu Barrandova bude nově kromě linky 12 zajišťovat i linka 8, která vytvoří s linkou 12 páteřní svazek v úseku od Malostranské až na Barrandov. Ve špičkách pracovních dnů bude na Barrandov jezdit i nadále linka 14, kterou navíc v ranní špičce doplní krátké posilové spoje nové linky 15 na Smíchovské nádraží.