5.3 °C
24. 4. 2024
  1. Úvod
  2. /
  3. Z radnice
  4. /
  5. Rekonstrukce tramvajové trati v…

Rekonstrukce tramvajové trati v ulici Na Zlíchově – podrobné informace

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

Vážení občané Prahy 5,

Odbor dopravy ÚMČ P5 oznamuje, že v termínu od 01. 07. 2015 do 29. 08. 2015 dojde k opravě tramvajové trati v ul. Na Zlíchově, která si vyžádá výluku tramvajového provozu a současně i uzavírku komunikace pro automobilovou a cyklistickou dopravu. Stavba proběhne v následujících etapách:

I. etapa: Od 01. 07. 2015 do 03. 08. 2015 bude uzavřena komunikace Na Zlíchově v úseku Křížová až obratiště Hlubočepy. termín: 1. 7. – 3. 8. 2015. Úplná uzavírka, nemožnost vjezdu ani výjezdu, vozovka s TRAM tělesem odtěžena do hloubky cca 0,8m. Bude zachován přístup do provozoven autoservisu a stavební firmy.

II. etapa: Od 03. 08. 2015 do 18. 08. 2015 bude uzavřena komunikace Na Zlíchově v úseku Křížová – Nad Zlíchovem. Úplná uzavírka, nemožnost vjezdu ani výjezdu, vozovka s TRAM tělesem odtěžena do hloubky cca 0,8m.

III. etapa: Od 19. 08. 2015 do 29. 08. 2015 bude komunikace Nad Zlíchovem průjezdná pro automobilovou a cyklistickou dopravu, provoz tramvají však s ohledem na výstavbu zastávek, trolejové vedení atd. nebude umožněn.

NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA:

1) Náhradní autobusová doprava X12 za tramvajovou dopravu bude v úseku Smíchovské nádraží – Sídliště Barrandov bude vedena po ul. K Barrandovu.

2) Dopravní obsluha Hlubočep bude zajištěna prostřednictvím dočasného zavedení autobusové linky č. X120, a to polookružně v trase tramvajové obratiště Hlubočepy – Barrandov, zastávka Högerova  – tramvajové obratiště Hlubočepy.

3) Dopravní obsluha Žvahova bude zajištěna prostřednictvím změny trasy autobusové linky č. 128 tj. polookružně v trase Barrandov, zastávka Högerova – Žvahov – Barrandov, zastávka Högerova.

4) Autobusová linka č. 120 bude od ul. Křížové vedena přes Lihovar a ul. K Barrandovu do obratiště v místě bývalé konečné autobusové linky č. 104 v Hlubočepích (v křižovatce ul. Kosořská x Slivenecká), a dále již po své trase směr Slivenec.  V opačném směru bude Barrandova linka opět zajíždět do obratiště v místě bývalé konečné autobusové linky č. 104 v Hlubočepích (v křižovatce ul. Kosořská x Slivenecká) a zpět ul. Sliveneckou, ul. K Barrandovu přes Lihovar do Křížové ul. a dále již po své trase směr Na Knížecí.

Náhradní autobusová doprava bude především u autobusových linek X120 a 128 (jeden autobusový spoj, který bude v zastávce Högerova měněn na linku č. X120 nebo 128, dle území kam bude zajíždět – X120 tramvajové obratiště Hlubočepy a 128 Žvahov) prokládána s autobusovými linkami č. 120 a X12 tak, aby docházelo ke vzájemným návaznostem.

Zlepšení dopravní obsluhy Hlubočep též očekáváme od zprovoznění nové vlakové zastávky Hlubočepy, ke které by v místě u železničního přejezdu v ul. Slivenecké mělo dle dostupných informací dojít od 28. 07. 2015. Tuto informaci však nemůžeme zaručit.

S opravou tramvajové trati v ul. Na Zlíchově bude též v termínu 06. 07. 2015 – 19. 07. 2015 spojena dílčí oprava tramvajové trati v ul. Nádražní, která vyvolá zjednosměrnění ul. Nádražní (úsek ČSAD Smíchov – křižovatka Nádražní x Na Zlíchově), a to ve směru  od Smíchovského nádraží.

Děkujeme za pochopení!

Zdroj : http://www.praha5.cz/cs/dokument/210921-rekonstrukce-tramvajove-trati-v-ulici-na-zlichove