13.4 °C
24. 5. 2024
  1. Úvod
  2. /
  3. Z radnice
  4. /
  5. Taneční centrum v areálu…

Taneční centrum v areálu Pod Žvahovem končí, Praha 5 potřebuje místo pro školu a školku

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

Stále rostoucí počet obyvatel, zejména rodin s dětmi. To je hlavní důvod, proč se vedení Prahy 5 rozhodlo vypovědět nájemní smlouvu Tanečnímu centru Praha v areálu Pod Žvahovem. Už nyní je totiž složité hledat kompromisy a jelikož je poptávka po volných místech ve škole stále větší, radnice neměla jinou možnost.

Pátá městská část vypoví nájemní smlouvu Tanečnímu centru Praha prostor v areálu Pod Žvahovem. „Musíme reagovat na demografický vývoj, zejména v oblasti jižní části Smíchova. Pokrytí základního školství pro naše občany je pro nás prioritní,“ říká zástupce starosty Vít Šolle, který má v kompetenci oblast školství.

Školní provoz MŠ a ZŠ Kořenského se na Žvahov vrátil v loňském roce, kdy se zde podařilo školu znovu otevřít. Do obnoveného provozu městská část zatím investovala zhruba čtrnáct milionů korun. Podle nájemní smlouvy je výpovědní lhůta dvanáctiměsíční a počíná běžet vždy od 1. července, který následuje po doručení výpovědi druhé straně.

S tím, že pronajímatel se zavazuje nevypovědět nájemní smlouvu bez udání důvodu dříve než tak, aby výpovědní doba počala běžet 1. 7. 2017. „Nájemní vztah založený touto smlouvou proto zanikne k 1. 7. 2018, tedy za devatenáct měsíců. Taneční centrum má čas k zajištění nájmu jiných prostor, přesto budeme centrum o výpovědi informovat bezodkladně,“ dodává místostarosta.

Kromě toho, že městská část potřebuje prostory pro rozšíření základní školy, vznikají kolize společného provozu škol již nyní. To se týká například tělocvičny či školní jídelny. „Rozvoj školy dá zároveň prostor pro komunitní využití objektu i areálu školy místními občany,“ říká místostarosta Šolle a pokračuje: „První krok, který okamžitě učiníme, bude naplánování a realizace kompletní rekonstrukci areálu v roce 2018.“

Nájemce je povinen předmět nájmu vyklidit a vyklizený předat zástupci pronajímatele ve lhůtě jednoho měsíce od zániku nájmu. Zatím není jasné, kam se Taneční centrum přemístí. Otázkou tedy je, jestli to vůbec bude na Praze 5.

Zdroj: http://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi-skoly/2016-11-29-tanecni-centrum-v-arealu-pod-zvahovem-konci-praha-5-potrebuje-misto