18 °C
22. 6. 2024
  1. Úvod
  2. /
  3. Z radnice
  4. /
  5. Občané mohou ovlivnit přípravu…

Občané mohou ovlivnit přípravu několika důležitých změn územního plánu- týká se i Barrandova ve ŠTĚPAŘSKÉ

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

Občané mají až do poloviny prosince možnost ovlivnit přípravu několika důležitých změn územního plánu. Přehled jednadvaceti významných změn územního plánu, které vstupují do poslední fáze pořizování, je k dispozici na webových stránkách města, spolu s pozvánkou na veřejné projednání. Naleznete po kliknutí na odkaz  níže   http://www.praha.eu/public/92/90/32/2341686_723127_Prehled_navrhu_zmen.pdf

Barrandova se týká změna v ulici Štěpařská, kde by došlo změnou funkčního využití území k umožnění výstavby obytných a polyfunkčních domů za stávající bývalé telefonní ústředny (Štěpařská 17/980). 

Veřejné projednání návrhu změn, zařazených do tzv „celoměstsky významných změn vlny IV“ proběhne v pondělí 12. 12. 2016 od 9:00 ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu na Mariánském náměstí 2. Nejpozději do sedmi dnů, tedy do 19. 12. 2016, poté může každý k návrhu změny uplatnit své připomínky písemně. Právnické i fyzické osoby, kterých se změny bezprostředně týkají, pak mohou podat námitky a stanoviska.

Po zpracování všech došlých připomínek, námitek a stanovisek bude následovat projednání v Komisi pro územní plánování, Výboru pro územní rozvoj a Radě HMP. Konečné rozhodnutí je v rukou Zastupitelstva HMP, jehož schůze – stejně jako schůze výboru – jsou také veřejné a jejich termíny i podklady najdete na webu města.

„Vedení města se zavázalo zprůhlednit proces pořizování změn a zapojit do něho co nejvíce i veřejnost. Každý stavební projekt začíná svůj život právě v územním plánu. V této fázi je také největší prostor pro dohodu mezi investorem , dotčenou městskou částí a obyvateli,” zdůraznila  náměstkyně primátorky a radní pro územní rozvoj Petra Kolínská.

Zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/nove_byty_vice_zelene_pristav_i_hasicska.html