5.3 °C
19. 4. 2024
  1. Úvod
  2. /
  3. Z radnice
  4. /
  5. Sdělení občanům ve věci…

Sdělení občanům ve věci plánovaných dopravních omezení – týká se i Barrandova

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

Odbor dopravy ÚMČ Praha 5 sděluje, že nejvýznamnější změnou v dopravě bude uzavírka jednoho jízdního pruhu v ul. Vltavské v úseku Nádražní–Staropramenná, a to v termínu 9. května až 14. července. Dalším opatřením bude oprava komunikace K Barrandovu v křižovatce s ul. Štěpařskou, kde bude znemožněno levé odbočení z ul. K Barrandovu do ul. Štěpařské a odbočení z ul. Štěpařské do ul. K Barrandovu ve směru centrum. Tato oprava komunikace by měla probíhat v termínu 8. července až 11. července.

Posledním zásadním dopravním omezením by měla být oprava tzv. myší díry, tj. podjezdu pod ul. Strakonickou v prostoru Barrandovského mostu, dojde k omezení jízdy ve směru Barrandovský most (od P4) – Strakonická a Barrandov (Plzeň). Termín této uzavírky nám není dosud znám. Ke všem výše uvedeným dopravním omezením uvádíme, že je bude povolovat odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy, nikoli odbor dopravy ÚMČ Praha 5.

Na naší komunikační síti probíhá kompletní oprava komunikace Roentgenova a Šafránecká, s termínem ukončení do 27. června, a oprava komunikace K Holyni, s termínem dokončení 1. července. V prázdninových měsících, bez bližšího termínu, by měly probíhat práce v ul. Na Valentince (oprava vodovodního řadu, včetně opravy komunikace), v ul. Lidické (oprava vodovodních řadů). Práce velkého rozsahu též probíhají a nadále v různých fázích probíhat budou v prostoru u bývalé továrny Walter (křižovatka Klikatá–Peroutkova) z důvodu výstavby kruhové křižovatky a napojení budoucí zejména bytové zástavby.

 

Zdroj : http://www.praha5.cz/cs/dokument/urad/211643-sdeleni-obcanum-ve-veci-planovanych-dopravnich-omezeni