18.2 °C
13. 6. 2024
  1. Úvod
  2. /
  3. Z radnice
  4. /
  5. Dodatečný zápis dětí do…

Dodatečný zápis dětí do třídy MŠ Barrandov – Chaplinovo náměstí

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

Pokyny pro dodatečný zápis dětí narozených od 1. ledna 2014 do 30. června 2014 do jedné třídy MŠ pro školní rok 2016/2017

1. Informace o zápisu dětí budou zveřejněny obvyklým způsobem na budově školy a na webových stránkách ZŠ a MŠ Barrandov.

2. Dne 7. 6. 2016 (úterý) od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod. se zákonný zástupce dostaví do budovy MŠ Renoirova k vyzvednutí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Bude mu vydán evidenční list dítěte, přihláška dítěte a žádost o přijetí.

3. Zákonní zástupci vyplní přihlášku, evidenční list a žádost o přijetí hůlkovým písmem (veškeré údaje musí být čitelné). Evidenční list i přihláška musí obsahovat vyjádření dětského lékaře a záznam o povinném očkování dítěte. V případě kontraindikace je nutné písemné zdůvodnění dětského lékaře!!

4. Dne 13. 6. 2016 (pondělí) od 8:00 do 12:00 hod. se zákonný zástupce dostaví s dítětem do budovy MŠ Renoirova a odevzdají vedoucí učitelce MŠ řádně vyplněnou žádost o přijetí, evidenční list a přihlášku. Budou seznámeni s registračním číslem dítěte. Zákonný zástupce na požádání předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

5. Všichni zákonní zástupci, kteří odevzdali žádost, přihlášku a evidenční list, se dostaví dne 21. 6. 2016 (úterý) od 10.00 do 12.00 hod. do budovy MŠ Renoirova, kde osobně převezmou „Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí„ dítěte do MŠ.

6. V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu je zákonným zástupcům dána možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení ve dnech 16. 6. 2016 (čtvrtek) v době 14 – 15 hodin v kanceláři mateřské školy v Renoirově ulici.

V souladu s § 38 odst. 1 správního řádu je zákonným zástupcům dána možnost nahlédnout do podkladů správního řízení dne 23. 6. 2016 (čtvrtek) v době 14 – 15 hodin v kanceláři mateřské školy v Renoirově ulici.    

 

Kriteria(1)

 

Zdroj : http://www.praha5.cz/cs/dokument/urad/211638-dodatecny-zapis-deti-do-tridy-ms-barrandov-chaplinovo-namesti