19.2 °C
24. 5. 2024
  1. Úvod
  2. /
  3. Uncategorized
  4. /
  5. Taneční centrum Praha –…

Taneční centrum Praha – konzervatoř se představuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

Taneční centrum Praha

je první vzdělávací a umělecká instituce, která přinesla do české kultury moderní a jazzové taneční techniky a důsledně je propojuje s výukou klasického tance a dalšími oblastmi „současného tanečního divadla“. Tradice sahá až do roku 1961 – tehdy v undergroundu, a později, pod záštitou Univerzity Karlovy a řady zahraničních odborníků, postupně vzniká centrum, které nyní zahrnuje osmiletou konzervatoř, umělecké soubory „Balet Praha Junior“ a „Baby Balet Praha“ a agenturu, která zajišťuje studium taneční pedagogiky, import a export tvůrců, pedagogů a souborů. Významným cílem centra je podpora všeobecné a odborné vzdělanosti tanečníků, jejich sebevědomé a kvalitní zapojení do řízení uměleckých a společenských organizací a rozvoje české kultury.

Centrem prošlo několik stovek tanečníků, kteří pracují v českých souborech (Pražský komorní balet, Balet ND v Praze, Laterna Magika a jiné) a v zahraničí (Berlín, Frankfurt, Hamburk, Haag, Barcelona, Lisabon, Pécs a další) nebo absolvovali vysoké školy (Univerzita Karlova, HAMU a další). „Lidé z centra“ zastávají významné funkce v českých uměleckých, vzdělávacích a společenských organizacích.

Taneční centrum Praha – konzervatoř

Osmiletá střední škola poskytující střední a vyšší vzdělání – maturitu a absolutorium (věk studentů min. od 12 let) zařazená do sítě škol ČR s těmito charakteristikami:

– eklektická výuka klasického, současného a jazzového tance, včetně jejich vyváženého uplatnění ve scénické praxi a umělecké tvorbě, doplňkové obory: step, taneční sporty, lidový tanec, choreografie, taneční pedagogika (profil absolventa umožňuje vstup do umělecké interpretační praxe a aprobaci pro pedagogickou práci v základním uměleckém školství a na konzervatořích)

– výuka všeobecně vzdělávacích předmětů vychází z koncepce osmiletého gymnázia, volitelné předměty jsou orientovány na humanitní, esteticko-vědní a jazykové oblasti (profil absolventa umožňuje další VŠ studium – formou výběrových předmětů – seminářů jsou podporovány obory umělecké, humanitní, pedagogické a lékařské

– po celou dobu studia jsou důsledně rozvíjeny další kompenzační pohybové a sportovní disciplíny, značná pozornost je věnována rehabilitaci, lékařské péči, prevenci, životosprávě a budování zdravého životního stylu při zachování náročného a atraktivního učebního plánu

– je důsledně podporována umělecká praxe studentů ve vlastních souborech „Balet Praha Junior“ (vyšší ročníky), „Baby Balet Praha“ (nižší ročníky), dále v Národním divadle v Praze, divadle Na Fidlovačce, Komedii, v rámci komerční umělecké agentáže, ve filmových a televizních projektech atd.

– jsou důkladně rozvíjeny zahraniční styky: přibližně 20% výuky a 50 % choreografické práce vedou zahraniční lektoři a tvůrci, studenti jsou v tomto směru motivováni k soustavné aktivitě

– je zajištěna kontinuita a „prostupnost“ vzhledem k síti středních škol: díky kvalitě a kompatibilitě teoretické složky vzdělávací koncepce mohou studenti – v případě závažných překážek – přestoupit na jinou střední školu kdykoli v průběhu studia

Balet Praha Junior
„Balet Praha Junior“ je komorní soubor složený ze studentů a absolventů Tanečního centra Praha na začátku jejich kariéry (věk 16 – 21 let). Tradice sahá až do roku 1961 – tehdy v undergroundu a později pod záštitou Univerzity Karlovy postupně vzniká umělecké těleso „mladých“ po vzoru Haagu, Paříže a Barcelony. Současný název souboru vznikl z úcty k slavnému „Baletu Praha“ a generaci tvůrců, kteří v 60. letech přinesli na česká jeviště „současný tanec“. Repertoár vzniká především při workshopech před významnými festivaly a zájezdy: Nyon, Londýn, Paříž, Aberdeen, Tropea, New York, ale také Valtice a především Praha. Program souboru zahrnuje přibližně 40 představení v sezóně, zahraniční zájezdy „od Taškentu po New York“ a do většiny evropských zemí, festivaly, soutěže a stáže.

Souborem prošlo již několik generací tanečníků počínaje Jiřím Kyliánem a Vlastimilem Harapesem, přes Petra Zusku a Jana Kodeta, až po desítky mladých umělců z tanečních konzervatoří z Prahy, Brna, Ostravy, Bratislavy, Varšavy, Lodže, Györu a Pécsi.

Baby Balet Praha
Baby Balet Praha je školní komorní soubor složený z nejlepších studentů nižších ročníků konzervatoře (3. – 5. ročník osmiletého studia). Soubor byl založen v prosinci roku 2003, od září 2008 je soubor přímo produkován školní uměleckou agenturou „Mezinárodní centrum tance o. s.“. Kmenový repertoár – nyní přes 20 tanečních děl v délce 2,5 hod. – vzniká především při studiu výběrového repertoáru v předmětech klasický, moderní, jazzový a lidový tanec a je obohacován choreografickými etudami doplňkových oblastí – taneční sporty, step, atd. V roce 2008 byl nastudován první celovečerní dětský balet  „Tanec pralesa“ – zcela ojedinělý projekt i v evropském kontextu – který dále posunuje inscenační možnosti souboru a schopnosti těch nejmladších interpretů – budoucích „hvězd“.

Program souboru zahrnuje přibližně 35 představení v sezóně, včetně vzdělávacího programu pro školy „Jak se dělá tanečník“ a dalších uměleckých projektů příslušných pro tuto věkovou a výkonnostní kategorii.

Taneční centrum Praha – konzervatoř: Vzdělaný umělec není zbytečným, nesplnitelným cílem. Je naprostou nezbytností pro zdravý rozvoj kultury ve 21.století

Taneční centrum Praha je novým typem konzervatoře, která v sobě spojuje gymnaziální a umělecké vzdělání, propojuje výuku klasických a moderních tanečních technik a metod s inscenační praxí současného tanečního divadla. Tato střední odborná škola, ukončená maturitou, současně poskytuje vyšší odborné vzdělání: absolutorium v oblasti interpretační, pedagogické a teoretické. Co všechno škola svým absolventům může nabídnout, říká Ing. Antonín Schneider, manažer školy.

1/ Od jakého věku přijímáte studenty?
Žáky přijímáme od 11 let, resp. minimálně po ukončení 5. třídy ZŠ.

2/ Zájemci o studium dělají přijímací zkoušky?
Zájemci absolvují v prvním kole talentové testy a úspěšní potom řádné přijímací řízení na střední školu.

3/ Kde najdou absolventi uplatnění a na jakých školách mohou pokračovat ve studiu?
Dvacetiletá statistika říká, že 47 %  přechází do interpretační praxe v ČR i v zahraničí, 36 % pokračuje ve studiu na VŠ oborů uměleckých, tělovýchovných, lékařských – rehabilitačních a management kultury. Asi 17 % se věnuje studiu jiných oborů.

4/ Ve výuce převažuje klasický, nebo moderní tanec?
Ve výuce převažuje eklektické vzdělávání – propojení klasického, moderního a jazzového tance v poměru 40% + 30 % + 10% a 20% jsou doplňkové techniky (lidovýtanec, akrobacie, taneční sporty …  a také scénická praxe v příslušných oblastech.

5/ Konzervatoř provozuje studentské umělecké soubory. Jaké to jsou, a jaké mají výsledky?
Výsledky, resp. výkonové ukazatele (cca 90 představení a 4 celovečerní představení ročně) představují absolutní světovou špičku, ale ovšem samotnou uměleckou kvalitu jejich práce musí posoudit odborníci a diváci!

6/ Na co jsou především jednotlivé ročníky zaměřeny?
Limity teoretického i praktického studia každého ročníku přesně určuje vzdělávací koncepce. Obecně se jedná o promyšlený rozvoj talentu do profesionální úrovně auměleckého „vybavení“. Kromě tradiční fyzické kondice a technického vybavení je dnes důležitá i mentální zralost, psychická odolnost, sociální inteligence a spousta dalších vlastností, které je třeba mladým umělcům vysvětlit a vštípit. Je tam celá řada paradoxů, mezi nejzajímavější patří asi přísný rozvoj individua – umělecké osobnosti, ale současně precizní kolektivní cítění a vysoká sociální inteligence. Dále, na jedné straně musí tanečník pravidelně podstupovat přísný tréninkový dril …. který ale nesmí zadusit jeho přirozený projev a tvořivost. Svoje tělo musí pravidelně doslova vyždímat až na dno fyzických a psychických sil … a na druhé straně o sebe musí velmi citlivě a promyšleně „pečovat“ a dbát na všestrannou soustavnou kondici a mimořádnou dlouhodobou výkonnost.

7/ Škola pořádá i mimoškolní aktivity, které to jsou?
Spíše než mimoškolní, bychom mohli uvést nadstandardní – tři tréninkové campy v regionech ročně se sportovní a kulturní náplní, domácí i zahraniční poznávacízájezdy, speciální rehabilitační a relaxační programy a záměrně širokou uměleckou praxi ve školních souborech. Jsou zde i zvláštní motivační akce pro budoucí tvůrce a pedagogy.

8/Poskytuje škola nějaké stipendia?
Na konzervatorní výuku škola nevybírá žádné školné, platí se pouze vybrané nadstandardní akce, na které sociálně slabí studenti dostanou stipendia ve výši průměrně 72 %.

9/Jaké jsou mimoškolní aktivity žáků, mohou se účastnit zájezdů, cest do zahraničí nebo sportovních soustředění?
Studenti mají vlastní „cvičnou“ uměleckou agenturu, která pořádá vybrané vzdělávací nebo kulturní akce, zajišťuje účasti na soutěžích a festivalech atd. Většina nadstandardních akcí je ale přímou a povinnou součástí základní výuky!

10/ Studentům je poskytován ve škole rehabilitační program, co si pod tím lze představit?
Studenti vyšších ročníků mají cca 30 hod. praxe týdně v šestidenním třífázovém režimu. Tedy logicky by měli minimálně 6  hodin týdně věnovat aktivní regeneraci sil – různé druhy masáží, kompenzační cvičení a sporty (především plavání, cyklistika, stretching), spolupráce s fyzioterapeuty atd.

11/ Na které ze svých absolventů jste pyšní?
To je těžké – za 54 let existence se studijní a pracovní podmínky často radikálně měnily a výkony jednotlivých generací jsou tedy zcela nesouměřitelné. Logicky jsme asi nejvíce pyšní na ty současné studenty – každá další skupina absolventů se vždy více a více liší od běžné populace …. ne proto, že by byli stále lepší, ale proto, že se viditelně propadá populace rychle do pasivity, povrchnosti a konzumu.

12/ Kdy se mohou budoucí studenti přijít do školy a na výuku podívat? /Den otevřených dveří/?
Protože máme pro veřejnost téměř 120 akcí ročně, nezdržujeme se ve škole s „otevřenými dveřmi“. Pracovní prostředí a atmosféru výuky prezentujeme až studentům, kteří úspěšně projdou alespoň prvním kolem talentových testů.

Více informací naleznete:
http://www.tanecnicentrum.cz/ a  https://www.youtube.com/user/TanecniCentrumPraha  a zde  http://www.tanecnicentrum.cz/akce/predstaveni/

žvahov 2 Vánoční představení TCP 2014 Vánoční představení TCP 2014 Vánoční představení TCP 2014