21.5 °C
24. 7. 2024
  1. Úvod
  2. /
  3. Uncategorized
  4. /
  5. Stavební práce na revitalizaci…

Stavební práce na revitalizaci pěších zón na Barrandově začaly

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

Převzato ze stránek Prahy 5 –

Stěžejní projekt městské části Praha 5, kterým je revitalizace pěších zón na Barrandově, se naplno rozeběhl. Dlouhodobé úsilí radnice o získání prostředků z cizích zdrojů, konkrétně z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, brzy přinese barrandovským občanům užitek v podobě komplexní přeměny současného nevzhledného a dosluhujícího městského mobiliáře a páteřních pěších komunikací doplněného o dvě dětská hřiště a spousty zajímavých architektonických prvků na úrovni 21. století.

Projekt byl z velké části podpořen z evropských peněz, 22 milionů Kč poskytl Evropský fond regionálního rozvoje a necelé 2 miliony Kč hlavní město Praha. „Celkové náklady projektu jsou ve výši 30 milionů Kč, rozdíl financuje městská část z vlastních zdrojů,“ sdělila zástupkyně starosty Naděžda Kratochvílová, která má tento projekt od samého počátku ve své gesci a mimo jiné se zasloužila o získání dotace, která umožnila obnovu Barrandova uskutečnit.

Na pěší zónu se také vrátí jedinečné plastiky z konce osmdesátých let renomovaných architektů v podobě obelisku pohybu a plastiky pohybu. Další historické plastiky jako známý filmový pás, budou rovnoměrně rozloženy po celé pěší zóně. Kromě jiného se občané mohou těšit ojedinělou „vodní obrazovku,“ na Trnkově náměstí a nový amfiteátr s místy se zelení pro relaxaci a odpočinek. Podrobné specifikace rozsáhlého projektu bylo věnováno několik stran v únorovém vydání radničního periodika Pětka pro Vás, v elektronické podobě je také k nalezení na webových stránkách radnice v sekci projekty, kde zájemci naleznou požadované informace.

Dne 26. března bylo předáno staveniště a okamžitě byly zahájeny stavební práce na první části projektu (pracovní název A – Štěpařská). Realizace byla vzhledem k rozsahu a náročnosti prací rozdělena na pět částí. V současné podobě je vybourán živičný kryt v celém rozsahu první části a práce probíhají dle předloženého harmonogramu.

„Chtěla bych všechny obyvatele požádat o shovívavost a trpělivost při modernizaci pěších zón na Barrandově, bohužel se takto rozsáhlá akce neobejde bez prašnosti a zvýšenému hluku. Všichni se však mají na co těšit, neboť dojde ke zlepšení nejen povrchů, ale i prvků občanské vybavenosti,“ ubezpečila občany zástupkyně starosty Naděžda Kratochvílová.

Realizátorovi díla byly nastaveny přísné limity a občany by tak neměl zatěžovat nepříjemný hluk v pozdních hodinách, o víkendech a státních svátcích. Vše by mělo být hotovo do konce září letošního roku.

Více informací o projektu naleznete na portále Ipetka.cz

Nové podoby se dočká například Trnkovo náměstí, které doplní jedinečný vodní prvek.