23.4 °C
22. 6. 2024
  1. Úvod
  2. /
  3. Uncategorized
  4. /
  5. Kostel svatých Filipa a…

Kostel svatých Filipa a Jakuba si připomenul 300. výročí založení

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

Požehnaný věk 300 let oslavil v neděli 5. října zlíchovský kostel sv. Filipa a Jakuba. U příležitosti tohoto výročí proběhla oslava, která rovněž připomenula 764 let od vzniku farnosti na Zlíchově.

Kostel stojí na nevysokém, ale strmém vápencovém vršku, který byl ve starých dobách nazýván Svatoštěpánský kopec. Váže se k němu pověst, že právě na něj doskočil Šemík s Horymírem při svém bájném skoku z Vyšehradu. Ještě v 19. století zde byly ve skále ukazovány stopy kopyt. Na vršku stála románská kaple sv. Štěpána – odtud také zřejmě jeho název. První písemný záznam o kapli je z 13. 2. 1257, kdy ji včetně přilehlých pozemků Přemysl Otakar II. připsal vyšehradskému kanovníku Bartolomějovi a jeho nástupcům. Svaté ostatky (pravděpodobně sv. Štěpána) byly poté přeneseny na Vyšehrad a kaple měla být zbořena.

K tomu však nedošlo, bylo jen změněno její zasvěcení (pravděpodobně sv. Václavu) a byla spravována farářem z Malé Chuchle. Kolem roku 1319 byl kostelík veden jako farní a patřil k ořechovskému děkanství. Husitské tažení přineslo zkázu Koncem 70. let 14. století získali obec Zlíchov včetně kostela smíchovští kartuziáni a na přelomu 14. a 15. století ho goticky přestavěli. V srpnu 1418 je však přepadli husité a jejich smíchovský klášter zcela zničili. Jejich pozemky včetně zlíchovských připadly staroměstské obci. Fara zanikla a kostel spadal pod správu utrakvistů, a to až do roku 1624, kdy obec i s patronátním právem ke kostelu koupili jezuité z pražského Klementina. Zlíchov se pak nejen dostal pod jejich duchovní správu, ale stal se i východiskem jezuitské misijní činnosti, při níž účinně pomáhali členové Mariánské družiny, jejíž slavnosti si zlíchovské obyvatelstvo velmi oblíbilo. Roku 1660 byl kostel ještě opravován, ale roku 1713-1714 ho jezuité zbořili a na jeho základech postavili barokní kostel, dochovaný do dneška.

Posvěcen ke cti svatých apoštolů Filipa a Jakuba byl 5. 5. 1714. Roku 1749 byl Zlíchov spolu s Hlubočepy přifařen ke Smíchovu. 18. ledna 1872 bylo povoleno zřídit na Zlíchově faru a 8. 1. 1873 byl na Zlíchov uveden nový farář. Dům pro účel farní budovy daroval tehdejší majitel zlíchovských vápenek a realit Max Herget. Roku 1885 byly provedeny opravy vnějšku kostela, roku 1901 byl kostel vymalován a omítnut a byly obnoveny oltáře. V roce 1945 kostel sloužil jako místo pro uložení zastřelených vlastenců na konci II. světové války. V letech 1948-1989 byl kostel zanedbáván a chátral. I v tomto obtížném období se v kostele konaly pravidelné bohoslužby.

Generální oprava kostela se uskutečnila v letech 1991-1993. V současnosti spadá kostel do farnosti Praha – Hlubočepy II. pražského vikariátu, která zahrnuje lokality Zlíchov, Pod Dívčími hrady, Barrandov, Klukovice, Prokopské údolí, Holyně, Jinonice, Velká Chuchle a Malá Chuchle.
(zdroj: www.praha5.cz a www.centrumbarrandov.cz )