22.4 °C
22. 6. 2024
  1. Úvod
  2. /
  3. Uncategorized
  4. /
  5. Smlouva na správu Polikliniky…

Smlouva na správu Polikliniky Barrandov společností CENTRA je neplatná!

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

Převzato ze stránek Prahy 5 – http://www.praha5.cz/cs/dokument/urad/210293-smlouva-na-spravu-polikliniky-barrandov-spolecnosti-centra-je-neplatna

 

Radní městské části Praha 5 vzali na vědomí závažná pochybení u smluv uzavřených mezi městskou částí a společností CENTRA, a.s., která pro Prahu 5 zajišťuje například správu nemovitostí. Podle zjištění současného vedení páté městské části uzavřela Praha 5 v roce 2004 s CENTROU smluvní dodatek na správu nemovitosti Poliklinika Barrandov č. p. 807 (Krškova 21) bez výběrového řízení. Došlo tak k porušení zákona o veřejných zakázkách.

 

Závažné pochybení tehdejšího vedení odhalila radnice Prahy 5 v rámci kontroly hospodaření a smluv se společností CENTRA, a.s.

„Ačkoliv tehdejší vedení radnice s dodavatelem uzavřelo smluvní vztah ve formě dodatku k již existující smlouvě, přesáhla předpokládaná cena plnění částku 2 milionů Kč bez DPH. Tím, že novou zakázku uzavřeli bez výběrového řízení, porušili zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona je navíc takový dodatek neplatným právním úkonem a tedy i veškerá plnění mezi oběma smluvními stranami představují bezdůvodná obohacení,“ shrnul zjištěná pochybení současný starosta Prahy 5 Ing. Miroslav Zelený (UNP).

Správcovská společnost se na základě uzavřeného dodatku z roku 2004 mohla dle odborného právního posudku, který si nechalo vedení MČ Praha 5 také vypracovat, obohatit zhruba o 104 714 Kč za každý měsíc, a to od uzavření smlouvy k 1. 12. 2004 až do 22. 9. 2011, kdy byla odměna pro správce určena novým smluvním dodatkem. Městská část Praha 5 ale o náhradu škody za celé období od roku 2004 žádat nemůže: „Je zapotřebí respektovat čtyřletou promlčecí dobu, tedy můžeme nárokovat bezdůvodné obohacení jen od roku 2010. I přesto je na základě právního stanoviska a posudku patrné, že městská část do ukončení platnosti dodatku v září 2011 utrpěla škodu nikoliv malého rozsahu,“ dodala zástupkyně starosty JUDr. Naděžda Kratochvílová (UNP), mezi jejíž kompetence spadá právní oddělení, které se bude z pověření rady případem dále zabývat.

Budova Polikliniky se nachází na Barrandově poblíž ulic Krškova a Tréglova.