17.3 °C
22. 6. 2024
  1. Úvod
  2. /
  3. Uncategorized
  4. /
  5. Rekonstrukce ZŠ Chaplinovo náměstí…

Rekonstrukce ZŠ Chaplinovo náměstí dokončena

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

Zdroj – http://www.ipetka.cz/rekonstrukce-zs-chaplinovo-namesti-dokoncena-skola-privita-deti-v-novem-odevu/

 

29. 08. 2014
Po necelých deseti měsících se podařilo Praze 5 dokončit jeden z velkých projektů současného volebního období, kterým je rekonstrukce vnějšího pláště a zateplení FZŠ Barrandov II na Chaplinově náměstí. Stavební práce se stihly v termínu a škola tak již 1. září přivítá děti nejen novým vzhledem budov, ale i výrazně nižšími náklady na provoz.

Fakultní základní škola Chaplinovo náměstí je druhou největší školou v Praze 5, navštěvuje ji zhruba 600 žáků. Zároveň je spádovou školou pro polovinu dětí žijících na Barrandově. Historie projektu na rekonstrukci a zateplení fasády, výměny oken, dveří a obnovu dalších prvků včetně schodišť, sahá do roku 2011, nicméně až začátkem roku 2013 se podařilo získat reálný příslib dotace z Operačního fondu životního prostředí, který stavbu umožnil uskutečnit.

Díky úspěšné žádosti podané k Operačnímu programu Životní prostředí pokryly peníze z evropských zdrojů téměř 50 % celkových nákladů. Ty dosáhly výše 40 milionů Kč. „Od loňského listopadu se podařilo na škole vyměnit přes 6 500 m2 výplní ve formě oken a dveří a zateplit 17 500 m2 obvodových zdí a střechy. Jako zateplovací materiály byly použity pouze ty, které splnily nejvyšší hygienické nároky. Kromě zateplení byly opraveny a zpevněny například i poškozené štítové stěny některých pavilonů. Městská část se rozhodla pro kompletní rekonstrukci, nová jsou tedy také některá schodiště, která byla v nevyhovujícím stavu. Ta jsou využívána i veřejností chodící se do místní jídelny stravovat,“ shrnula zástupkyně starosty JUDr. Naděžda Kratochvílová (RESTART 2014), do jejíž gesce projekty dotované z EU spadají.

Nový vzhled školy zlepší i orientaci dětí v areálu

Zateplením areálu školy se sníží spotřeba energie zhruba o třetinu, provozní náklady školy ročně klesnou o 1,2 milionu Kč. Emise produkované školou zároveň klesnou o 84 tun za rok.

Příjemným bonusem projektu zateplení školy jsou barevně odlišené omítky, které pomohou dětem se lépe orientovat v areálu ZŠ. „Dominantou je silueta Charlieho Chaplina, symbolu nejen školy, ale celého Barrandova, umístěná na omítce nad hlavním vchodem. Tento symbolický prvek zapadá do celkového konceptu nového Barrandova založeného na připomínce vzniku sídliště a jeho spojení s filmovým průmyslem,“ dodala zástupkyně starosty JUDr. Kratochvílová (RESTART 2014), která se zúčastní zahájení nového školního roku přímo v budově.

Rekonstrukce a zateplování probíhají i v dalších objektech ve správě Prahy 5

Obnova vnějšího pláště FZŠ Chaplinovo náměstí je v celkovém souladu s probíhající proměnou Barrandova v moderní městskou čtvrť. V současnosti Praha 5 zajišťuje obdobný projekt zateplení Fakultní základní školy V Remízku, který bude dokončen na konci letošního roku (zateplena bude i mateřská škola v ulici Peškova, která administrativně spadá pod ZŠ V Remízku). Není náhodou, že obě školy spojuje další z velkých projektů realizovaných městskou částí Praha 5, revitalizace pěších zón na Barrandově, v rámci které bude obnoveno Trnkovo náměstí a ulice směrem k Tilleho náměstí. „V současnosti usilujeme o získání dotace na revitalizaci Chaplinova náměstí, což by pomohlo dokončit celkové omlazení Barrandova,“ upřesnila Ing. Alžběta Trůblová z Oddělení řízení projektů úřadu Prahy 5.

Bez evropských peněz by stavět nešlo

„Čerpání evropských financí je pro rozvoj Prahy 5 klíčové, neboť na rozdíl od minulosti nelze spoléhat na peníze získané z privatizace bytů a obecního majetku, ale je zapotřebí aktivně vyhledávat dotační výzvy a programy. Je skvělé, že Oddělení projektů Úřadu městské části Praha 5 dokázalo podat velké množství žádostí a konkrétně na v případě dotací na zateplení uspělo. Díky patří také stavebním firmám a dodavatelům, kteří splnili naše podmínky a zvládli stavbu dokončit před začátkem školního roku,“ doplnila zástupkyně starosty Kratochvílová (RESTART 2014).