21.1 °C
20. 5. 2024
  1. Úvod
  2. /
  3. Uncategorized
  4. /
  5. Mistři světa z Barrandova

Mistři světa z Barrandova

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

Slasti a strasti vítězů

Více než dvanáct set závodníků a závodnic se sjelo ze šestnácti zemí světa do pražského TOP hotelu, aby se ve dnech 21. až 26. října 2014 zúčastnili mistrovství světa v aerobiku a hip hopu. Před zaplněnou halou předvedli profesionální výkony, třebaže tu soutěžili i ti nejmladší, chlapci a děvčata ve věku 11 – 13 let. O medaile se chtěli rozdělit v kategoriích stepů, párů, trií, aerobic týmů, pětic a jednotlivců mužů a žen. Mezi nimi nechyběli ani zástupci České republiky. Jak obstáli cvičenci z pražského sídliště Barrandov v porovnání s reprezentanty tak velkých zeměpisných celků, jako je třeba Austrálie?

Od samého počátku budili respekt, vždyť někteří Barrandovští obhajovali své mistrovské tituly z letošního evropského šampionátu ve Vídni a podzimního MČR v Ostravě. Soupiska jejich startů na různých soutěžích je dlouhá téměř tak, jako je i činnost sportovního klubu Studio K Barrandov.

Klub vznikl v roce 1992, původně se zaměřením na gymnastiku dětí a aerobik pro dospělé. Postupně se však jeho činnost rozšiřovala a od roku 2006 působí ve dvou formách: jako občanské sdružení­spolek se zaměřením na sportovní aerobik a fitness a gymnastiku pro děti a mládež a jako sportovní klub pro dospělé se zaměřením na aerobik, powerjógu, step, bosu, bodystyling a také na cyklistiku, lyžařské zájezdy a víkendové sportovní pobyty pořádané pro rodiče i děti.

O popularitě Studia svědčí nejen fakt, že nyní soustřeďuje na sto padesát dětí, které se kromě soutěžní činnosti mohou věnovat i jen zájmové, rekreačnímu sportu, ale také to, že se Studio stalo doslova líhní talentů. První velký mezinárodní úspěch se dostavil v roce 2006, kdy závodnice v kategorii fitness vybojovaly na Světovém poháru v Kyjevě čtvrté místo a v roce 2009 si pár Konrádová Doxanský přivezl první medaile – bronzové – z mistrovství světa. To už narůstaly úspěchy v řadě dalších věkových kategorií zejména v rámci republiky.

Zvláště úspěšný byl letošní rok, jak vídeňské mistrovství Evropy a MČR v Ostravě, tak pak i pražský světový šampionát. Ten přinesl bronzové medaile smíšenému páru v kategorii kadet Lauře Brychcinové a Tomáši Absolonovi, stříbrnou medaili v kategorii mužů kadet Tomáši Absolonovi a konečně dvě zlaté medaile. V kategorii Fitness 5 kadet je získaly sportovkyně Kudláčková, Kopalová, Havránková, Jandečková a Pšeničková pod vedením trenérky Terezy Zamostné. A  v kategorii Fitness 5 Junior Vejvodová, sestry Janečkovy, Břízová, Soukupová a Veverková vedené trenérkou Anetou Macounovou.

Jak slastný je to pocit vítězů! A jak strastný současně. Neboť právě letos, přesněji od dubna, se podstatně snížily možnosti tréninku. Probíhala rekonstrukce tělocvičen ve škole, kde trénují. Když byly konečně tělocvičny opraveny, během prázdnin protekla střechou voda a rekonstrukce se musela dělat nanovo ­ opravit podlahy, střechu a tak se dosud, do začátku listopadu, v tělocvičnách nemůže trénovat.

Studio využívalo ke cvičením také zrcadlový sál, který od roku 1992 sloužil jako tělocvična. Tam probíhaly zejména zájmové kroužky pro děti – moderní gymnastika, balet, tance a tréninky sportovního aerobiku a fitness včetně cvičení pro dospělé. Byl využit plně po šest dní v týdnu. V současné době se využívá jako oddělení družiny, neboť ředitelství školy v čele s ředitelem Holubem se ho rozhodlo zrušit.

Zrušení sálu společně s uzavřením tělocvičen se okamžitě projevilo v nedostatku cvičebních prostor. Navíc tělocvičny, jichž je v obou základních školách na sídlišti Barrandov šest, je možné využívat jen v době od 16 do 21 hodin, tj. pět hodin na jednu tělocvičnu, protože v nich jinak probíhá školní výuka. Ale jen klub potřebuje denně 6 – 10 hodin tréninku bez hodin pro dospělé. Za zrušený zrcadlový sál dostali k dispozici jiný předělaný ze třídy. Problém však je nejen ve velikosti místnosti, která je menší, ale také v tom, že místo plovoucí podlahy je podlaha pokryta linoleem na tvrdém betonu, což je pro trénink zejména sportovního aerobiku nevhodné, dopady při skocích jsou příliš tvrdé. Děti mají problémy se zády a ničí se jim klouby a paty. To se prokázalo už po půlročním tréninku.

Zásadní problém je v tom, že tak velké sídliště jako Barrandov nemá ke sportovní činnosti jiné prostory než školní tělocvičny, které svou kapacitou na zájem dětí nestačí. A zájem by měl narůstat, vždyť podle průzkumů aktivně sportuje jen čtvrtina dětí, přesněji 28 procent. Barrandov by potřeboval řešit zásadně sportovní vyžití svých obyvatel, nejen chlapců a děvčat, ale také dospělých. Je sice potěšitelné, že tu jsou supermarkety, či byl postaven moderní Aquapark a rozšiřuje se plocha se zelení, kde se lze projít a případně si i zaběhat. Ale sportovní sály, schopné poskytnout celoroční sportovní vyžití obyvatel všech věkových kategorií prostě chybí. Sportoviště u Aquaparku je pouze letní, také jedna hala nestačí zájemcům o různorodé druhy sportu, nejen například tenis. Je nám líto, že ani ve volební kampani ke komunálním volbám se neobjevili politici, kteří by projevili alespoň vůli a odhodlání prosazovat vyšší vybavenost sídliště pro všestrannou sportovní a kulturní činnost.

Na druhou stranu musíme zmínit, že v letošní sezóně byla velkou oporou Nadace ČEZ, která se rozhodla klub finančně podpořit. Jeho členové jsou na to velmi hrdí a doufají, že se jimi může pyšnit i jejich velký podporovatel. Jen velmi doufají, že načatá spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.

Mělo by být jedním z priorit nového zastupitelstva, aby kromě dobudování parku v centru sídliště za pomoci prostředků Evropské unie vyvinulo dost úsilí k tomu, aby se obohatil život obyvatel ve volném čase, aby sídliště nebylo jen dobrou noclehárnou a jídelnou v tom širokém slova smyslu, ale poskytlo svým občanům také to, čeho se nám v současné době dostává tak zoufale málo: zdravého, smysluplného pohybu, abychom kalorie získané v Albertu, Bille či v Lidlu přetavili v pevné svaly, dobře bijící srdce a vůbec zdravý vývoj nejen nás, starších, ale zejména naší mladé generace. Že o to ti naši chlapci a děvčata mají zájem a dokáží to, více než slova přesvědčují jejich výsledky dosažené v aerobiku a fitness.

Vystoupili až na vrchol světové pyramidy sportovních výsledků, ale udržet se také na ní a pokračovat v tradici, která Barrandov proslavuje na celém světě, je možné jen tehdy, vytvoříme­li pro to základní podmínky. Aby pak jejich vítězství byla jen slastí, a nikoliv současně strastí vítězů, kteří nevědí, zda zítra budou moci dále trénovat tak, jak to doposud činili. Sobě pro radost a celé čtvrti, přiznejme si, i pro slávu – sebe, svého klubu, své městské části, celé Prahy a i celé České republiky.

Milan Syruček

kstudio12kstudio22