8.2 °C
1. 3. 2024
  1. Úvod
  2. /
  3. Uncategorized
  4. /
  5. Jak nakládat s nebezpečným…

Jak nakládat s nebezpečným odpadem? Využijte mobilní sběr!

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

Zdroj – http://www.praha5.cz/cs/dokument/210469-jak-nakladat-s-nebezpecnym-odpadem-vyuzijte-mobilni-sber

 

V únoru letošního roku byl zahájen mobilní svoz nebezpečného odpadu, který organizuje MHMP. Odevzdávat mohou občané Prahy například baterie, nádoby od sprejů, nebezpečné kapaliny nebo zářivky. V roce 2014 bude mobilní sběr zajištěn v plném rozsahu 279 tras v období od února do listopadu kalendářního roku.

Harmonogram svozů naleznete nahttp://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/novinky_a_pilotni_projekty/mobilni_sber_nebezp_odpadu_2014.html

Magistrát hl. města dále upozorňuje, že mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy je služba určená pro občany Prahy (osoby s trvalým pobytem na území města). Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozového vozidla předložení občanského průkazu při odevzdání odpadů.

Obsluha si z občanského průkazu zapíše jméno a bydliště osoby, která odpad odevzdala, aby bylo zajištěno, že tato služba nebude zneužita jinou osobou. Žádné další údaje nejsou z průkazu totožnosti opisovány. Služba mobilního sběru nebezpečných odpadů je určena občanům všech městských částí, bez ohledu na to, v jaké MČ právě sběr probíhá. Obsluha svozového vozidla je tedy povinna od občana odpad převzít i v případě, že má trvalý pobyt na území jiné MČ, než na které se momentálně svozové vozidlo nachází.

V případě dotazů kontaktujte Ing. Janu Kardošovou z odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP, tel.: 236 00 42 21, e-mail: j.kardosova@praha.eu