24.7 °C
24. 7. 2024
  1. Úvod
  2. /
  3. Uncategorized
  4. /
  5. Geopark Joachima Barranda

Geopark Joachima Barranda

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

Zajímavé stránky o vzniku Geoparku Joachima Barranda naleznete zde – http://www.barrandien.cz/geopark-joachima-barranda/

A o Barrandienu – http://www.barrandien.cz/

 

Geopark Joachima Barranda je navrhován v území od jihozápadního okraje Prahy (vč. Smíchova a Radotína) až za Beroun ke Zdicím. Zde se již nachází Chráněná krajinná oblast Český kras a několik přírodních parků. Najdeme zde řadu světově významných geologických lokalit. Celkem asi 70 lokalit má mezinárodní význam. Jejich objevování a otevírání začalo pracemi Joachima Barranda a dodnes objevujeme další zajímavosti a nové nálezy v celém území pojmenovaném po tomto objeviteli Barrandienem.

Proč právě Geopark Joachima Barranda?

Geopark má jméno spojené s územím, ve kterém se nachází. Barrandien je mnohem větší geologická oblast. V okolí Prahy a zejména směrem k Berounu a dále na západ pracoval a zkoumal geologické jevy právě francouzský inženýr Joachim Barrande. Proto je Geopark pojmenován po autorovi prvních zásadních paleontologických nálezů.

Proč je symbolem geoparku mušle – Srdcovka česká?

Protože je jedním ze symbolů Barrandových objevů, jménem věnovaný právě Čechům. Připravovaný geopark je zároveň srdeční záležitostí místních i přespolních obdivovatelů Barrandienu.

Kdo stojí za návrhem přípravy vyhlášení Geoparku Joachima Barranda?

Myšlenku vyhlášení geoparku prosazuje nejen občanské sdružení Agentura Koniklec, založené již v roce 1992. Agentura Koniklec je od roku 2007 nositelem rozvojových projektů geoparku a dělá kroky k propagaci geoparku a jeho území. Myšlenka Geoparku J. Barranda má podporu Ministerstva životního prostředí. V lednu 2011 proběhlo v obci Srbsko zásadní jednání Rady národních geoparků, kde byli zástupci přípravné skupiny vyzváni k podání nominační listiny.

Významnou pomoc při rozvoji činnosti v uplynulých letech poskytlo Muzeum Českého krasu, Správa CHKO Český kras, zástupci Národního muzea a jednotliví geologové, speleologové, těžební organizace, starostové i místní odborníci.

Co je přínosem vytvoření Geoparku Joachima Barranda?

Přínosem geoparku je podpora geoturistiky, podpora vzniku pracovních a podnikatelských příležitostí pro služby nově poskytované návštěvníkům v území, zvýšení mezinárodní prestiže a popularity regionu a jeho geoturistických nabídek. Geopark může přinést nové příjmy a rozvoj turistiky v regionu i v období krize. Propagace geologického dědictví a s ní spojené turistické a vědomostní struktury je jedním ze základních cílů rozvoje Geoparku Joachima Barranda.

Co navržené území nabízí a jak s tím Geopark souvisí?

Území navrženého Geoparku Joachima Barranda nabízí nejen stávajících 70 geologických lokalit, ale i muzea, geologické expozice pod širým nebem, veřejně přístupné jeskyně, důlní skanzeny, geoexpozice a řadu zajímavostí kulturně-geologické povahy. Geopark Joachima Barranda by měl aktivity v celém území zkoordinovat a myšlenkově propojit tak, aby z nich místní obyvatelé i turisté a zahraniční návštěvníci nejvíce získali.