22.2 °C
22. 6. 2024
  1. Úvod
  2. /
  3. Uncategorized
  4. /
  5. Dopravní obsluha sídliště…

Dopravní obsluha sídliště Barrandov v letech 1985 – 2003

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

Článek a fotografie převzaty ze stránek Citybus.cz  –  http://citybus.cz/2012/11/01/dopravni-obsluha-sidliste-barrandov-1985-2003/

 

Výstavba sídliště Barrandov byla zahájena v první polovině osmdesátých let. Doprava v oblasti nově vznikajícího sídliště byla zajišťována linkou číslo 104 v trase Hlubočepy – Klukovice a od 3. listopadu 1985, kdy došlo k osídlování prvních bytových jednotek, autobusovou linkou číslo 120, která byla vedena ze Smíchovského nádraží přes Hlubočepy, Sídliště Barrandov na konečnou zastávku Klukovice.

Linka číslo 104 byla od tohoto data zkrácena do zastávky Slivenecká. Provoz na lince číslo 120 byl zajišťován v intervalu 15 minut ve špičkách pracovních dnů a 20 minut v dopoledním sedlovém provozu. V blízkosti Barrandova byly vedeny autobusové linky číslo 104, 105, 246, 247 a 248, které však neměly pro zajištění dopravní obslužnosti nově vznikajícího sídliště vzhledem k intervalu a trasování větší význam.

Od 1. září 1988 byla do oblasti Barrandova převedena ze Smíchovského nádraží tangenciální autobusová linka číslo 192, nově ukončená v zastávce Geologická. Od 4. března 1989 byla tato linka prodloužena z dosavadní konečné zastávky na Chaplinovo náměstí. V úseku Modřanská – Chaplinovo náměstí byly provozovány pouze vybrané spoje pracovního dne. Dne 1. září 1988 byla na sídliště Barrandov zavedena nová noční linka číslo 501 vedená v trase Smíchovské nádraží – Geologická. Od 4. září 1989 byla tato linka (podobně jako linka číslo 192) prodloužena na Chaplinovo náměstí.

Vzhledem k dokončení výstavby jedné z etap sídlištního celku byla od 4. března 1989 zavedena nová autobusová linka číslo 128 (Smíchovské nádraží – Geologická – Chaplinovo náměstí). Tato linka plnila funkci hlavního dopravního napáječe sídliště k metru (lince B). Na uvedenou linku byly nasazovány standardní autobusy z garáže Řepy. V rámci postupného dokončování dalších bytových jednotek byla linka číslo 128 trvale posilována a na počátku devadesátých let dosáhla intervalu dvou minut v dopravní špičce a 8 minut v sedle.

Další posílení autobusové dopravy přineslo nasazení kloubových autobusů. Dne 1. září 1994 byl tento typ vozidel poprvé v pravidelném provozu do oblasti Barrandova vypraven i přes překonávání většího stoupání barrandovského kopce, s jehož výjezdem měly problémy především starší autobusy.

Linka číslo 128 byla od tohoto dne provozována pouze ve špičkách pracovního dne a celotýdenní kapacitní obsluha sídliště byla převedena na novou autobusovou linku číslo 126. Na tuto linku, která zajišťuje obsluhu nově dokončených částí sídliště, jsou také nasazovány kloubové autobusy z garáže Řepy. Linka je vedena ze Smíchovského nádraží přes Chaplinovo náměstí na Pražskou čtvrť. Do sídlištních komplexů tedy v tomto období zajíždí autobusové linky číslo 120, 126, 128 a 192. Od 3. července 1995 je na základě požadavku obyvatel Prahy 5 – Slivence přes barrandovské sídliště vedena také linka číslo 248, která však vzhledem k svému intervalu nemá pro obsluhu samotného sídliště větší význam. Kapacitní autobusové linky číslo 126 a 128 sloužily jako základní napáječe sídliště Barrandov od metra (linky B) a svoji funkci plnily až do 28. listopadu 2003. Ve druhé polovině roku 1998 byly linky v rámci výluky dočasně vedeny přes Hlubočepy (shodně s linkou číslo 120).

Již při projektování sídliště Barrandov byla zvažována možnost obsluhy sídliště tramvajovou dopravou, která by kapacitně vyhovovala několikatisícovému sídlišti. K viditelné realizaci projektu se přistoupilo na počátku nového tisíciletí. Tramvajová trať je vedena ze stávající smyčky elektrických drah “Hlubočepy” po estakádě podél Barrandovské radiály, pokračuje středem sídliště (i v tunelech) na konečnou zastávku sídliště Barrandov.

V průběhu devadesátých let docházelo k neplánovaným odklonům v rámci nesjízdnosti Barrandovského mostu a přilehlých komunikací a po zahájení výstavby tramvajové trati zaznamenaly „barrandovské” linky zejména v letech 2002 a 2003 větší množství různých krátkodobých i dlouhodobých výluk. Od 3. května 2002 byly opět výlukově vedeny přes hlubočepské údolí. V rámci stále silnější individuální automobilové dopravě na Barrandovském mostě a přilehlých komunikacích se linky číslo 126 a 128 již na Barrandovskou radiálu nevrátily a byly od 1. září 2002 natrvalo ponechány ve výlukové trase. Tento krok nelibě nesli obyvatelé Hlubočep, kde denně projížděly desítky autobusů, ale neměly zde zastávku. Později (od 27. listopadu 2002) byly v oblasti Hlubočep zřízeny zastávky alespoň pro linku číslo 128.

Výstavba tramvajové trati komplikovala především v letech2002 a 2003 autobusovou dopravu na sídliště. Při zástavbě tramvajové trati do sídliště bylo nutné provést zábor části silniční sítě. Výlukové odklony zaznamenaly všechny autobusové linky zajíždějící do sídlištních komplexů. Linka číslo 128 byla v roce 2002 dočasně ukončena v Klukovicích. Dočasně byla také zavedena výluková linka číslo 728, která byla vedena jako okružní v trase Smíchovské nádraží – Štěpařská – Smíchovské nádraží. V roce 2003 byla také linka číslo 128 vedena jako okružní. V tomto období byly linky číslo 120, 126, 128, 192 a 501 vedeny větším odklonem (ulicemi Pražského, Lamačova, K Barrandovu, Štěpařská, Do Klukovic, Grussova, Lamačova, Tréglova a dále po svých trasách)

Provoz linek číslo 126 a 128 zajišťovala po celé období garáž Řepy, později také Kačerov. V prázdninovém provozu na konci devadesátých let byly na linku číslo 128 vypravovány také standardní autobusy z garáže Kačerov. Na vypravování linky číslo 120 se podílely garáže Dejvice, Vršovice (polonoční provoz v letech 2001 a 2002) a Řepy. Provoz linky číslo 192 zajišťovalo ČSAD Praha – Vršovice, později ČSAD Praha – západ, s. p.; od 1. července 2002 Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. (garáže Kačerov, později také Řepy). Na linky číslo 248 a 501 byly nasazovány standardní autobusy z garáže Řepy. V letech 2001 a 2002 zajišťovala provoz na nočních pořadích linky číslo 501 provozovna Vršovice. Výše zmíněné údaje o vypravení autobusů nezahrnují výjimečné nasazení autobusů (vánoční svátky, změna vypravení vyvolaná konáním sportovních a kulturních akcí apod.). Na linku číslo 192 byly také občasně vypraveny kloubové autobusy ČSAD Praha – západ, s. p.

Dne 29. listopadu 2003 se obyvatelé barrandovského sídliště dočkali obsluhy kapacitní tramvajovou dopravou. Dopravu na sídliště zajišťují tramvajové linky číslo: 12 (Palmovka – Maniny – Nádraží Holešovice – Strossmayerovo náměstí – Nábřeží kapitána Jaroše – Čechův most – Malostranská – Újezd – Anděl – Smíchovské nádraží – Hlubočepy – Chaplinovo náměstí – Sídliště Barrandov), 14 (Vozovna Kobylisy – Střelničná – Ke Stírce – Hercovka – Trojská – Nádraží Holešovice – Výstaviště – Strossmayerovo náměstí – Dlouhá třída – Masarykovo nádraží – Jindřišská – Václavské náměstí – Lazarská – Karlovo náměstí – Moráň – Palackého náměstí – Anděl – Smíchovské nádraží – Hlubočepy – Chaplinovo náměstí – Sídliště Barrandov) a 20 (Divoká Šárka – Červený vrch – Dejvická – Vítězné náměstí – Hradčanská – Malostranská – Újezd – Anděl – Smíchovské nádraží – Hlubočepy – Chaplinovo náměstí – Sídliště Barrandov).

Tímto dnem skončila obsluha sídliště Barrandov kapacitní autobusovou dopravou a přes sídliště jsou i nadále vedeny autobusové linky menšího významu číslo 120, 246, 247, 248 a linka číslo 192, která byla prodloužena na Pražskou čtvrť.

Autobusy a jejich řidiči zde odvedli velký kus práce při přepravě cestujících ke stanici metra, kdy mnohdy přeplněné vozy těžce zdolávaly stoupání na barrandovské sídliště, přesto však vždy dopravily jeho obyvatele za prací, do školy, za zábavou a zpět do jejich domovů.

Dovolujeme si Vás upozornit, že některé informace v tomto článku nemohly být  vzhledem k nedostupnosti či neexistenci archivních materiálů ověřeny.