5.7 °C
27. 2. 2024
  1. Úvod
  2. /
  3. Z radnice
  4. /
  5. DPP ZAHÁJIL STAVBU NOVÉ…

DPP ZAHÁJIL STAVBU NOVÉ TRAMVAJOVÉ TRATĚ HOLYNĚ – SLIVENEC

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) dnes u stávající konečné zastávky Holyně slavnostně zahájil výstavbu tramvajové tratě Holyně – Slivenec. Tento úsek je dlouhý půl kilometru a bude zakončen smyčkou o celkové délce zhruba 600 metrů. Bude na něm jeden pár zastávek Slivenec, které budou situovány přímo ve smyčce.

 

Slavnostního zahájení se zúčastnil starosta Jaroslav Pašmik společně s místostarostou pro dopravu Milanem Krylem. DPP v této etapě naváže na stávající trať a odstavné koleje za zastávkou a úvratí Holyně. Trať bude dále pokračovat směrem ke křižovatce ulic U Náhonu a K Barrandovu, před křižovatkou se obloukem stočí k ulici U Náhonu, kterou překříží pod téměř 90° úhlem, dále bude pokračovat západním směrem podél ulice K Barrandovu a po zhruba 250 metrech bude ukončena smyčkou. Po zřízení staveniště začne stavba skrývkou ornice a výkopovými pracemi. Následovat budou přeložky inženýrských sítí, budování kanalizace včetně odvodnění budoucí tratě. Kromě samotného tělesa, tratě a smyčky zde zhotovitel pro DPP vybuduje také účelovou komunikaci k obratišti, v něm samotné zastávky, které budou plně bezbariérové a osazeny stejným typem přístřešků, jako jsou na zastávkách prvního úseku. DPP dále nechá postavit chodník od zastávek ve smyčce směrem k podchodu pod ulicí K Barrandovu. Zde naváže na již vybudovaný chodník s veřejným osvětlením a alejí stromů, který vede k domu seniorů v centru Slivence. Uvnitř smyčky vznikne také malá budova sociálního zařízení pro řidiče tramvají, která bude sloužit pro jejich hygienu a krátkodobý oddych.

 

„Oblast Holyně a Barrandova se v dohledné době rozroste o dalších asi 8 tisíc Pražanů. Místní ale už teď trápí řada věcí, jako nedostatečná vybavenost, na jejíž budování naši předchůdci moc nemysleli. To postupně měníme a ve spolupráci s hlavním městem, ale i soukromými investory zde připravujeme novou školku, obchodní dům nejen s potravinami ale i P+R parkoviště, které zachytí řidiče dojíždějící do Prahy, aniž by místní přišli o parkovací místa v ulicích,“ uvedl Jaroslav Pašmik, starosta městské části Praha 5.

Zdroj: Tisková zpráva DPP