18.3 °C
13. 6. 2024
  1. Úvod
  2. /
  3. Z radnice
  4. /
  5. Přihlaste se do nového…

Přihlaste se do nového ročníku SENIOR AKADEMIE

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

Městská část Praha 5 připravila ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy nový, již šestý cyklus dvouhodinových vzdělávacích přednášek z oblasti prevence kriminality „Senior akademie“, určený pro všechny aktivní seniory s trvalým bydlištěm v Praze 5.

Záštitu nad letošním ročníkem převzal radní pro bezpečnost MČ Praha 5 JUDr. Petr Lachnit.

Senior akademie je cyklus vzdělávacích programů z oblasti prevence kriminality zaměřený na ochranu života, zdraví a majetku. Přednášky budou zpestřeny praktickými ukázkami, promítáním instruktážních filmů i diskusemi k probíranému tématu. V rámci cyklu jsou zajištěny také zajímavé exkurze.

Bezplatný přednáškový cyklus se bude konat 1x týdně od března do května 2018; je určen především pro seniory. Jeho cílem je naučit zájemce zvládat různé krizové situace, možnost se seznámit se základními projevy protiprávního jednání, s formami domácího násilí, drogové závislosti či s činností různých rizikových uskupení. Přednášet budou pracovníci útvaru prevence Městské policie hl. m. Prahy.

Akademii připravujeme pro maximálně 50 osob s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 5. Během akademie je zajištěno malé občerstvení. Při slavnostním ukončení celého cyklu obdrží všichni účastníci pamětní list a drobné dárkové předměty.

Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto zajímavého a současně i poučného cyklu přednášek kontaktujte Václava Konečného, tel. č.: 257 000 265,e-mail: vaclav.konecny@praha5.cz, nebo Jitku Straňákovou, tel.: 257 000 420, e-mail: jitka.stranakova@praha5.cz.

Osobně je možné přijít v pondělí a ve středu mezi 8:00 a 18:00 hodinou do budovy Úřadu MČ Praha 5, nám. 14. října 1381/4, 2. patro, kanceláře č. 215 a 223.

 

Zdroj: http://www.praha5.cz/cs/dokument/urad/212926-prihlaste-se-do-noveho-rocniku-senior-akademie