28.1 °C
20. 7. 2024
  1. Úvod
  2. /
  3. Z radnice
  4. /
  5. Nová železniční zastávka v…

Nová železniční zastávka v Hlubočepích

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

Současně s ukončením výluky železniční trati Praha – Rudná – Nučice – Beroun je od 19. 8. 2015 zahájen provoz nové železniční zastávky Praha-Hlubočepy. Nová zastávka leží uprostřed zástavby ve starých Hlubočepích poblíž křižovatky s ulicí Slivenecká nedaleko autobusové zastávky Hlubočepská.

„Nová zastávka v Hlubočepích pomůže zvýšit využití železnice a zrychlit cestování uvnitř hlavního města Prahy. Bezbariérově přístupné nástupiště i bezbariérové vlaky na všech spojích linky S6 – to je nová kultura cestování vlakem touto malebnou tratí vedoucí Prokopským údolím,“ uvádí náměstek primátorky a radní hl. m. Prahy pro oblast dopravy Petr Dolínek.

„Díky zapojení do systému Pražské integrované dopravy lze ve vlacích používat jízdenky na městskou hromadnou dopravu. Železnice je mnohdy nejrychlejším způsobem, jak cestovat po Praze. Současný interval 30 minut ve špičkách bychom rádi v budoucnu zkrátili na 20 minut – právě dokončovaná modernizace trati nám to umožní,“ doplňuje Petr Tomčík, ředitel ROPID.

„Jízdní doba z nové hlubočepské zastávky na Smíchovské nádraží je pouhých 5 minut, což je naprosto bezkonkurenční oproti ostatním druhům veřejné hromadné dopravy. Vzhledem k tomu, že území Prahy 5 je protkáno hustou sítí železničních tratí, podporujeme vznik dalších nových zastávek nebo rekonstrukci těch stávajících. Námětem do budoucnosti jsou i úvahy o propojení železnice s tramvajovou sítí a vytvoření nového systému vlakotramvají v Praze,“dodává Petr Hnyk, radní pro dopravu městské části Praha 5.

Původní zastávka stejného názvu ležící stranou od domovní zástavby již nebude sloužit pro výstup a nástup cestujících, ale pouze pro vzájemné křižování vlaků na této jednokolejné trati.

Prokopským údolím je vedena železniční linka S6, která jezdí ve špičkách pracovních dnů každých 30 minut, mimo špičky jednou za hodinu. Na všech spojích linky S6 jsou provozovány bezbariérově přístupné motorové vlaky Regionova.

Modernizace železniční trati v režii Správy železniční dopravní cesty přinesla také další zlepšení, mezi něž patří například:

  • zvýšení kapacity trati (umožnění jízdy odklonových vlaků během výstavby koridoru Praha – Beroun, po jejím skončení umožnění intervalu 20 minut v úseku Praha – Nučice
  • zvýšení traťové rychlosti a spolehlivosti
  • v Řeporyjích a Hlubočepích se nástupiště přiblíží více centru městských částí
  • zvýšení kultury cestování, zvýšená nástupiště ve všech stanicích a zastávkách umožní bezbariérový přístup do vlaků
  • zvýšení bezpečnosti chodců při pohybu přes kolejiště

 

A5_S6_Hluboèepy.indd

Zdroj : http://www.praha5.cz/cs/dokument/urad/211031-nova-zeleznicni-zastavka-v-hlubocepich