22.2 °C
22. 6. 2024
  1. Úvod
  2. /
  3. Uncategorized
  4. /
  5. Senioři ze sliveneckého domova…

Senioři ze sliveneckého domova jsou s rodinami ve spojení i v době zákazu návštěv

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

I přesto, že je SeniorCentrum Slivenec vzhledem k aktuální druhé vlně koronaviru zcela uzavřené, neztrácí jeho klienti úsměv na tváři. Současná opatření, vyplývající z nařízení Vlády ČR, nedovolují osobní návštěvy ani vycházky mimo areál domova, klienti se mohou se svými blízkými „setkat“ alespoň prostřednictvím video hovorů.

„Nejvíce rodin zatím využívá ke spojení aplikaci Skype. Hovory ve většině případů probíhají na pokojích, a to za pomoci moderních technologií, se kterými se seznamují i samotní klienti. Někdy se tedy před samotným spojením zajímají, co takový tablet vlastně je a jak je možné, že za chvíli uvidí své blízké, natož, že je i uslyší.  K hovoru jim také přichystáme příjemné prostředí, pro někoho to znamená vypít si kávu, pro některé klienty, zejména dámy, načesat si vlasy či provést jiné zkrášlovací procesy. Z jejich reakcí vidíme, že jim tato komunikace přináší radost a optimismus, rodinám a blízkým zase útěchu, že je vše v pořádku,“ přibližuje Mgr. Lukáš Stárek Ph.D., MBA, ředitel SeniorCentra Slivenec.

Udržování kontaktů s rodinou je pro obyvatele sliveneckého domova a jejich psychickou pohodu naprosto zásadní. Proto SeniorCentrum Slivenec nabídlo příbuzným i několik dalších možností, jak zůstat v kontaktu. Rodiny mohou posílat natočené video vzkazy e-mailem. Aktivizační pracovníci je následně klientům pustí a nahrají zpět pozdravy pro rodinu. Znovu také ožívá fenomén psaného vzkazu, kdy klienti dostávají dopisy či pohlednice. Ty si následně umísťují, stejně jako fotografie, na nástěnku či poličku ve svém pokoji.

Tak jako na jaře opět funguje i iniciativa „Děti seniorům“, která vyzývá naši nejmladší generaci, aby potěšila klienty domovů SeneCura prostřednictvím fotografií a vzkazů. Děti kreslí obrázky nebo natáčí videa a posílají je klientům přes sociální sítě s hashtagem #DetiSeniorumSeneCuraSlivenec nebo přímo přes webové stránky www.detiseniorum.cz.

Fotky a vzkazy od dětí personál SeniorCentra tiskne, aby si jimi klienti mohli vyzdobit svůj pokoj. Zároveň se obrázky vyvěšují na nástěnky a další místa po celém domově. „Senioři tak zůstanou i nadále ve spojení s dětmi, na jejichž přítomnost jsou zvyklí, protože spolu trávili čas při různých mezigeneračních aktivitách,“ dodává Lukáš Stárek.