22.6 °C
24. 7. 2024
 1. Úvod
 2. /
 3. Uncategorized
 4. /
 5. Linkové vedení tramvají od…

Linkové vedení tramvají od září 2016

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

Tramvajové změny plánované na 28. srpen 2016 dostaly po připomínkách veřejnosti a diskusích s městskými částmi finální podobu. Vzniknou tři nové linky, devět linek změní trasu a u dvanácti linek zůstane trasa stejná jako dnes. Úseky, které jsou dnes přetížené, budou posíleny. Mírné oslabení čeká tramvajovou trať na Petřiny, kde výrazně ubylo cestujících po otevření metra.

K těmto změnám a k posílení tramvajového provozu v Praze mám tři základní důvody. Budeme zavádět další zóny placeného stání, a proto je nezbytné, abychom nabídli také kvalitní a silnou veřejnou dopravu. Dlouhodobě podporuji ekologickou dopravu v centru města a tou jsou spolu s metrem právě tramvaje, které by měly tvořit v každém moderním městě klíčovou páteřní síť veřejné dopravy. V neposlední řadě jsem se rozhodl vyhovět přáním veřejnosti a městských částí, které byly často při tvorbě změn opomíjeny, a to podle mě nebylo správné,“ říká náměstek primátorky a radní pro oblast dopravy Petr Dolínek. „Návrh zavádí potřebné posílení pražské tramvajové dopravy a vytváří chybějící přímá spojení. Tyto změny začnou platit 28. srpna 2016 a já osobně se na ně velmi těším.

Od 28. srpna 2016 bude v pražských ulicích jezdit 24 tramvajových linek v denním provozu, tedy o tři více, než jezdí dnes.

Beze změny trasy: 12 linek (1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 22, 26)

Změna trasy: 9 linek (4, 5, 6, 12, 14, 18, 20, 24, 25)

Nové linky: 3 linky (2, 15, 21)

Nemůžeme splnit všechna přání, ale finální řešení fialového návrhu je kompromisem, který zapracovává drtivou většinu připomínek městských částí i návrhů, které posílali na jaře občané,“ doplňuje ředitel ROPID Petr Tomčík. „Pro většinu přetížených úseků znamená výsledný fialový návrh posílení. Více tramvají pojede například Seifertovou ulicí na Žižkově, mezi Karlovým náměstím a I. P. Pavlova, větší kapacitu nabídnou tramvaje také na Albertově, z Vltavské směrem na Letnou a v nuselském údolí. Další linka pojede také k vysočanské poliklinice nebo v Holešovicích přes Libeňský most.

I nadále pojedou v kratším polovičním intervalu páteřní linky 9, 17 a 22. V úseku Hradčanská – Vozovna Střešovice – Petřiny zůstanou i nadále dvě tramvajové linky jako dnes, ale jedna z nich bude jezdit v sólo vozech. Je to důsledek nižší poptávky cestujících, která souvisí s loňským otevřením nového úseku metra A do Motola.

Velká většina spojení a intervalů, na které jsou cestující zvyklí, zůstává zachována, navíc přibývají spojení nová. Ve špičkách pracovních dnů propojí Modřany a Braník se Smíchovem přímá linka 21 a obyvatelé Barrandova se dostanou do Štěpánské a na I. P. Pavlova čtyřkou. Celotýdenně propojí Náměstí Republiky, Václavské náměstí se zastávkou I. P. Pavlova linka 6, která dále zajistí obnovu spojení z okolí Tylova náměstí směrem k Nádraží Vršovice. Z Manin a Libeňského mostu bude čtrnáctkou zajištěno přímé spojení do centra na Václavské náměstí, z Malé Strany na Náměstí Republiky pak pojede patnáctka,“ vysvětluje náměstek ROPID pro městskou dopravu a marketing Martin Šubrt.

Nově posílené úseky:

 • Karlovo náměstí – I. P. Pavlova (nově linka 6)
 • Hlavní nádraží – Husinecká – Olšanské náměstí (linky 5, 9 a 26 zde nově doplní linka 15)
 • Letenské náměstí – Vltavská – Pražská tržnice (linky 1 a 25 zde nově doplní linka 12)
 • Spořilov – Náměstí Bratří Synků – Albertov – Karlovo náměstí (místo linky 6 v sólo vozech v pracovní dny od 6 do 20 hodin zde nově pojede celotýdenně linka 14 v soupravách)
 • Palmovka – Nádraží Vysočany (k dnešní lince 16 přibyde nově linka 14)
 • Karlín – Náměstí Republiky – Letná (o víkendu linka 8 nově v soupravách)
 • Anděl – Kotlářka (linku číslo 4 zde nahradí linky 15 a 21)

Nová přímá spojení:

 • I. P. Pavlova – Bruselská – Otakarova – Nádraží Vršovice (linka 6)
 • Náměstí Republiky – Václavské náměstí – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova (linka 6)
 • Vysočanská – Maniny – Vltavská – Václavské náměstí (linka 14)
 • Sídliště Barrandov – I. P. Pavlova (linka 4, ve špičkách pracovních dnů)
 • Kotlářka – Anděl – Palackého náměstí – Nádraží Braník – Sídliště Modřany (linka 21, ve špičkách pracovních dnů)
 • Nádraží Braník – Karlovo náměstí – Národní třída (linka 2)
 • Divoká Šárka – Červený Vrch – Dejvická – Anděl (linka 20)
 • Kotlářka – Anděl – Malostranské náměstí – Dlouhá třída – Nám. Republiky – Hlavní nádraží (linka 15)

 

Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2602 ze dne 27. 10. 2015 k návrhu harmonogramu přípravy změn v PID předkládáme veřejnosti i zástupcům městských částí finální návrh úprav v provozu tramvají, který vstoupí v platnost v neděli 28. srpna 2016.

V uplynulých měsících zaslaly městské části organizaci ROPID téměř 30 podnětů k podobě tramvajové dopravy na svých územích, od cestujících přišlo v rámci ankety k tramvajové dopravě, která proběhla v měsíci únoru, celkem cca 1 800 připomínek a řada dalších problémů k řešení vyplynula z analýzy celosíťových i průběžně prováděných profilových dopravních průzkumů.

Jak v anketě k tramvajovým změnám odpovídali cestující?
(Přečtěte si vyhodnocení ankety „Zajímá nás váš názor“ z tramvajových zastávek.)

Soubor 45 finálně definovaných problémů obsahuje úseky, kde jsou tramvaje přetěžovány (Vltavská – Hradčanská, Karlovo náměstí – I. P. Pavlova, Hlavní nádraží – Husinecká) i úseky, kde je naopak poptávka cestujících nižší než v minulosti (Vozovna Střešovice – Sídliště Petřiny, Nádraží Vysočany – Starý Hloubětín – Lehovec). Cestující v Michli si stěžují na přetěžované sólo spoje linky 6 v pracovních dnech, v Karlíně a na Žižkově jsou problémem sólové spoje linek 5 a 8 i o víkendech. Městské části také postrádají řadu spojení, která v minulosti existovala (Nádraží Vršovice – I. P. Pavlova, Maniny – centrum, Nádraží Vysočany – Holešovice apod.).

Z jakých podkladů jsou připravovány změny v tramvajové dopravě?
(Přečtěte si o podobě jednotlivých tramvajových celosíťových i profilových průzkumů, o provedených anketách, seznam požadavků městských částí i celkový seznam současných problémů v tramvajové síti v Praze.)

Ukázka vybraných průzkumů
(Přečtěte si výběr z dopravních průzkumů k některým tramvajovým linkám a lokalitám.)

Na konci dubna 2016 byly představeny dva základní a jeden doplňkový návrh, jak by proměna sítě tramvají mohla vypadat. Návrhy byly připraveny tak, aby usnadnily diskusi o podobě finálního řešení. V posledním měsíci probíhaly intenzívní jednání s radními pro dopravu jednotlivých městských částí, s výbory dopravy a komisemi jednotlivých městských částí, přicházely připomínky od odborné i laické veřejnosti a probíhala také setkání s občany, zejména v oblastech, kde byly předložené návrhy nejkontroverznější (MČ P6 a MČ P7).

Původní požadavek vedení hl. m. Prahy připravit návrhy řešení s ohledem na zachování současných nákladů na provoz tramvají byl upraven na základě usnesení výboru dopravy ZHMP, který požádal o mírné navýšení objemu prostředků na tramvajový provoz. Na tomto základě bylo možné připravit finální návrh s nižším podílem změn.

V rámci dnes předkládaných dokumentů jsou na webových stránkách www.ropid.cz/tramvaje2016/  k dispozici orientační mapy současného stavu a finálního návrhu úprav, stručný popis tras pro současný stav a finální návrh, podrobný popis tras a intervalů pro současný stav a finální návrh, seznam problémů v současném stavu a vyhodnocení jejich vypořádání v rámci finálního návrhu a shrnutí pro a proti u finálního návrhu.

Rovněž jsou k dispozici aktualizovaný text s odůvodněním, proč dochází k návrhu změn v jednotlivých oblastech, vyhodnocení ankety, která proběhla na tramvajových zastávkách, a Pražané si mohou také prostudovat podklady, průzkumy a modelové výstupy, jež pro přípravu návrhu změn byly použity.

 

Současný stav

 

Návrh linkového vedení od září 2016 (fialový)

(méně změn s důrazem na zachování převážné většiny současných spojení, ale s rizikem intervalové úpravy v sedlech pracovních dnů)

Návrh linkového vedení od září 2016 zvyšuje rozsah provozu na tramvajové síti o cca 2,3 mil. vozokm ročně (+4,5 %). Navýšení je provedeno v souvislosti s očekávaným růstem počtu cestujících zejména v centrální oblasti města, na které bude mít přímý vliv zavedení zón placeného stání a nepřímo k němu povede i zlevnění ceny ročního jízdného. Snahou návrhu je nabídnout řešení základního okruhu problémů, které zaslaly městské části a cestující. V oblasti Modřan, Podolí a Holešovic je po podrobné diskusi s MČ předloženo nové řešení kombinující možnosti současného stavu a návrhů základních úprav a příležitostí.

Počet denních tramvajových linek v současném stavu – 21 linek

Počet denních tramvajových linek dle modrého návrhu základních úprav – 24 linek

Bez změny trasy – 12 linek

Se změnou trasy prodloužením linky – 1 linka

Se změnou trasy – 8 linek

Počet nových linek – 3 linky
Velmi děkujeme všem městským částem a zástupcům odborné i laické veřejnosti za konstruktivní přístup k řešení přípravy finálního návrhu. Organizace ROPID i vedení hl. m. Prahy si této spolupráce velmi váží. I na základě ní se domníváme, že se ve finálním návrhu objevují řešení, která jsou ku prospěchu většiny cestujících.

Děkujeme.

ROPID

 

mapa

 

Zdroj : http://www.ropid.cz/tiskove-informace/linkove-vedeni-tramvaji-od-zari-2016__s193x3838.html