22.7 °C
20. 5. 2024
 1. Úvod
 2. /
 3. Základní a mateřská škola…

Základní a mateřská škola Chaplinovo náměstí

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

  Kontakty

   251 816 720
   251 816 720
   http://www.zsbarr.cz
   reditel@zsbarr.cz

  Otevírací doba

  Adresa

Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615

  Doprava

Tramvaj č.: 14,12, 20
Stanice: Chaplinovo náměsti
Autobus č.: 192,246,248
Stanice: Chaplinovo náměsti

Popis

Kromě povinných vzdělávacích oborů a vyučovacích předmětů jsou podle zájmu žáků a jejich rodičů zařazovány do výuky volitelné předměty – německý jazyk, ruský jazyk, sportovní hry, informatika, přírodovědná praktika, seminář z dějepisu, technika administrativy, seminář z českého jazyka, seminář z matematiky, seminář z výtvarné výchovy.
Škola rovněž nabízí bohaté možnosti v oblasti zájmové činnosti. Žáci školy mají možnost zapojit se do činnosti kroužků a zájmových útvarů sportovních – košíková, odbíjená, stolní tenis, florbal, sportovní hry, šachy, gymnastika, lakros aj.,hudebních – hra na flétnu a kytaru, výtvarných – keramika , i vzdělávacích – angličtina, informatika.

Nabídka zájmových činností

Kroužky pořádané školou:

 • divadelní dílna
 • počítače
 • sportovní hry
 • flétny
 • stolní tenis
 • basketbal
 • gymnastika
 • lakros

Kroužky pořádané jinými organizacemi
v budově naší školy

 • fotbal
 • florbal
 • keramika
 • anglický jazyk
 • hudební kroužky
 • kytara
 • šachy
 • aerobik