22.6 °C
24. 7. 2024
  1. Úvod
  2. /
  3. MŠ Lohniského – 1….

MŠ Lohniského – 1. námořnická školka POHODA

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

  Kontakty

   251 816 732
   251 816 732
   http://www.skolka-pohoda.cz
   info@skolka-pohoda.cz

  Otevírací doba

  Adresa

Praha 5 – Barrandov, Lohniského 851

  Doprava

Tramvaj č.: 14,12, 20
Stanice: Chaplinono náměsti
Autobus č.: 192,246,248
Stanice: Chaplinovo náměsti

Popis

Volnočasová činnost:

Zájmová činnost pro děti:
Dopolední: keramika (keramická dílna ZŠ), plavání (celoročně, aquapark Barrandov), artefiletika (výchova uměním), grafomotorika, logopedická cvičení a rozvoj řeči ( speciální pedagog-logoped v MŠ)
odpolední: angličtina, flétna, zpívánky, taneční studio Rytmik, výtvarné hrátky, sportovní kroužek

 

  • jednou měsíčně hudební nebo divadelní představení v MŠ
  • projekt „Předškolák“ (1x měsíčně nadstandardní výjezdové akce pro předškoláky)
  • „Pasování kapitánů“ (každoroční slavnostní rozloučení s předškoláky)
  • tématické zahradní akce s rodiči (loučení s podzimem, vítání jara, slet čarodějnic, oslava Dne dětí,…)
  • zdarma jako součást výchovně vzdělávacího procesu zajišťují učitelky logopedickou péči ( logoped ), tréninky s dětmi se znaky DYS poruch ( speciální pedagog ), grafomotorická cvičení, artefiletiletiku

Zájmová činnost pro rodiče a veřejnost: „Jóga pro život“ (úterý od 18:00 do 20:00)

„Tanit“ (poradenství pro rodiče Jitka Hložková)