19.9 °C
20. 5. 2024
  1. Úvod
  2. /
  3. Zábava a volný čas
  4. /
  5. Výstava – Jaroslav Kořán…

Výstava – Jaroslav Kořán – Mapy snivců

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

Jaroslav Kořán / Mapy snivců

13.7. – 1.9.2015

Galerijní laboratoř- kaple sv. Jana Křtitele

Nám. Pod Lípou, Praha 5 – Holyně

Otevřeno : soboty, neděle a ve svátky od 15:00 – 17:00

Spojení : konečná stanice autobusu 248

Kurátor: Matouš Karel Zavadil

Pomoc při instalaci výstavy : Michal Jalůvka, Kateřina Závadová

Země snivců román expresionistického grafika a ilustrátora Alfréda Kubína, člena ikonické

skupiny Der Blaue Reiter je bezesporu pro nejen českou a nejen výtvarnou scénu dílem

zásadního významu, jehož ozvěny a reminiscence můžeme vnímat i skrze tvorbu současných

autorů. Schopnost vizuálního umělce psát texty, tvořit hudbu, či vstupovat do problematiky

výtvarného umění jakoby „vedlejšími dveřmi“,tj. pohybovat se svobodně na poli lidské

kreativity je dnes skoro nutností. Intermediální přístup je tak charakteristickým rysem i pro

tvorbu Jaroslava Kořána, autora, jehož hlavním výrazovým prostředkem není vizuální umění,

ale hudba. Muzikant, který v devadesátých letech minulého století zakládá experimentální

hudební tělesa : Zapomenutý orchestr země snivců a Orloj snivců, tak i pojetím hudební

produkce připomínajícím tvůrčí přístupy „Nové hudby“ J. Cage zejména jeho důrazem na

prvek improvizace, hraním na nehudební nástroje, nejrůznější nalezené předměty, kovové

špony, hrnce či různé kovové prefabrikáty, vytváří tak specifickou poctu dílu slavného rodáka

z českých Litoměřic Alfredu Kubínovi a českému expresionismu. Jaroslav Kořán si postupně

uvědomil, že jeho bizarní nástroje nefungují pouze na bázi hudební produkce, ale také

v oblasti vizuálního umění, jako určitý druh instalace. Tyto nástroje jsou tak zároveň

vizuálními objekty, vybízejícími k dotyku, ke hře, k improvizaci. Není proto náhodou, že

Jaroslav Kořán dlouhodobě spolupracuje na interaktivních projektech s Petrem Niklem, kdy

za mnohé lze zmínit fenomenální skupinové výstavy Orbis Pictus či Play . Pro aktuální

výstavu Mapy snivců v komorním prostoru kaple sv. Jana Křtitele v Holyni Jaroslav Kořán

připravil site-specifik instalaci,pro niž je zásadní prvek improvizace. Je zde vystaven Orloj

snivců, autorský hudební nástroj, na nějž si návštěvník může zahrát, v konfrontaci se sérií

velkoformátových monotypů, odrážejících tak schopnost Jaroslava Kořána pracovat

s původní, skoro dětskou imaginací, která tak může být pro diváka tápajícího v labyrintu

mnohdy těžko pochopitelného současného vizuálního umění vítaným osvěžením.