13.5 °C
24. 5. 2024
  1. Úvod
  2. /
  3. Akce
  4. /
  5. UKLIĎME SVĚT …nebo alespoň…

UKLIĎME SVĚT …nebo alespoň kousek Barrandova

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

UKLIĎME SVĚT – 25. října v 10 hodin v ulici Grussova (bývalé Misijní středisko) .

 

 

Ukliďme svět! – Clean up the World

Clean Up the World (Ukliďme svět!) je mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek a potoků, chráněných území, likvidaci černých skládek, …

Smyslem akce však není pouze uklízet, ale přimět lidi k zájmu o stav životního prostředí, ve společné věci zaangažovat různé zájmové skupiny lidí, školy, firmy, státní správu i jednotlivce a přimět je k aktivnímu postoji.

V roce 2012 proběhne již 20. rokem. Každoročně se do akce zapojí asi 35 miliónů dobrovolníků z více jak 100 zemí.

Troška historie:
Prvopočátkem celé akce byl celoživotní sen australského stavitele lodí a jachtaře Iana Kiernana obeplout svět. Ve svých 47 letech podnikl na jachtě cestu kolem světa (1986-1987). Během plavby byl však šokován, když viděl, čím vším jsou moře znečištěná a zaneřáděná. Po svém návratu domů se rozhodl sezvat své přátele, ti pozvali své přátele a společně s dalšími pak vyčistili 270 km mořského pobřeží. Bylo to 8. ledna 1989. Tehdy na 40 000 dobrovolníků sebralo 5000 tun odpadu. Další rok se rozšířila kampaň po celé Austrálii a poté do dalších zemí. Myšlenka Clean Up the World! byla na světě.

Roku 1993 se akce poprvé zúčastnili občané 80 států. Od té doby se každoročně připojuje k úklidu přes 40 milionů lidí z více než 120 zemí celého světa. Organizátoři také získávají a rozšiřují informace o šetrném nakládání s odpadem. Snaží se s pomocí sdělovacích prostředků přimět vlády, průmyslové podniky i obecní orgány ke zvýšení zájmu o ochranu životního prostředí. Celý projekt se realizuje pod záštitou UNEP (United Nations Environment Program – Program OSN pro životní prostředí).

„Ukliďme svět!“ v České republice probíhá od roku 1993, prvního ročníku mezinárodní kampaně Clean Up the World! Každým rokem se v České republice připojuje k akci „Ukliďme svět!“ na sto místech přes osm tisíc dobrovolníků z nevládních organizací, mateřských, základních a středních škol, dětských oddílů i zájmových klubů, přičemž děti tvoří většinu, když se jich účastní přes pět tisíc. Z celkového množství sebraného odpadu, které se obyčejně pohybuje kolem dvou set tun, bývá přibližně 10 % recyklováno.

Převzato z časopisu Krása našeho domova – podzim/zima 2002